Ärkebiskop Ivan Jurkovič Ärkebiskop Ivan Jurkovič 

Msgr Jurkovič: Förbättra det globala patentsystemet för att garantera alla vaccin

Msgr Ivan Jurkovič, Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève, talade 7 december i en debatt om patent och hälsa vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo). Han betonade att “samstämmigheten i politiken för att uppnå det dubbla målet att få tillgång till läkemedel och medicinsk innovation är idag viktigare än någonsin".

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Immaterialrätten bör alltid underordnas behoven för det gemensamma bästa” och inte marknadens logik, som måste övervakas" med "adekvata kontrollmekanismer", särskilt då hälsan står på spel. Det underströk ärkebiskop Ivan Jurkovič, Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève, i ett inlägg 7 december i en debatt om patent och hälsa vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo).

”Ingen räddar sig ensam”

Man utgick från den nödsituation som covid-19 har framkallat och om vikten av patent för att stimulera forskning för framtagande av vård och vaccin, men även nödvändigheten av att göra läkemedel tillgängliga för alla. Msgr Jurkovič betonade att “ingen räddar sig ensam”.

Han sa att Wipos tillgänglighet att främja utbytet av vetenskaplig information vad gäller detta, via plattformen Patentscope, därför är positivt.

Tillgång till läkemedel och medicinsk innovation

Men vissa etiska problem kvarstår, sa han, som Världshälsoorganisationen också har belyst, vad gäller tillgång till forskningsresultat. Uppfinningen som patenteras bidrar endast till samhället om man även tillhandahåller den tekniska informationen om den, betonade Jurkovič. Han påminde om att “samstämmigheten i politiken för att uppnå det dubbla målet att få tillgång till läkemedel och medicinsk innovation idag är viktigare än någonsin".

Rättigheter och skyldigheter

Därför måste de globala patentsystemet förbättras, särskilt vad gäller transparens och effektivitet, sa han. Det betyder ett system som kan skydda patenthavarnas rättigheter, men också dem som använder de patenterade läkemedlen. Msgr Jurkovič förklarade att det alltså handlar om en balans mellan rättigheter och skyldigheter.

Pandemin och vissa staters obehagliga brådska att ta fram vaccin visar att tillgången till läkemedel och vaccin inte längre bara är en utmaning för minst utvecklade länder, utan även för de utvecklade, betonade han.

“Den gemensamma tragedin, som den mänskliga familjen står inför detta år, borde väcka upp känslan av vår sammankoppling som en global gemenskap”, avslutade msgr Jurkovič och påminde om påven Franciskus ord i Fratelli tutti: Vi sitter alla i samma båt, där en persons problem är allas”.

10 december 2020, 09:08