Syrien Syrien 

Vatikanen. Möte online om humanitära kriser i Mellanöstern

På torsdag 10 december hålls ett möte online om situationen i Syrien och Irak som är anordnat av påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling. Mötet kommer att inledas med ett videobudskap från påven.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling har anordnat ett möte online 10 december kl 16 om de humanitära kriserna i Mellanöstern och i synnerhet dem i Syrien och Irak. Vid mötet kommer omkring 50 katolska välgörenhetsorganisationer delta tillsammans med lokala stift och kyrkliga institutioner som verkar i dessa två länder, samt områdets nuntier.

Mål

I kommunikén läser man att mötet är särskilt relevant i denna tid av pandemi och kriser som hänger samman med problem vad gäller hälsa, ekonomi, sociala frågor och politik. Målet är att fortsätta på de senaste årens linje och tala om samordningen mellan de kyrkliga institutionernas hjälpinsatser för de drabbade i Mellanöstern, samt ta fram integrerade utvecklingsplaner.

Humanitär hjälp

Konflikterna i Syrien och Irak har skapat en humanitär kris och Heliga Stolen deltar, förutom genom sin diplomati, aktivt i hjälpprogrammen och humanitär hjälp. I kommunikén förklarar man att det kyrkliga nätverket sedan 2014 har bidragit med över 1 miljard dollar och nått fler än 4 miljoner enskilda mottagare per år. De skriver även att 11 miljoner personer i Syrien, enligt FN:s siffror, är i behov av humanitär hjälp och att över 6 miljoner är internflyktingar. I Irak ska över 4 miljoner vara i behov av humanitär hjälp och 1 miljon vara internflyktingar. Även andra länder i Mellanöstern lider av humantära kriser, som Libanon, Turkiet och Jordanien, förklarar man.

Deltagare

Mötet kommer att modereras av undersekreteraren vid avdelningen för integrerad utveckling msgr Segundo Tejado Muñoz och Moira Monacelli vid Caritas Internationalis. Bland talarna ses msgr Paul Richard Gallagher, sekreterare för Heliga Stolens statsrelationer, kardinal Mario Zenari, apostolisk nuntie i Syrien, kardinal Leonardo Sandri, prefekt för kongregationen för östkyrkorna, Filippo Grandi, FN:s högkommissarie för flyktingfrågor (UNHCR) samt Pascale Debbane, vid avdelningen för integrerad utvecklings sektion för migranter och flyktingar.

09 december 2020, 09:56