Peterskyrkan Peterskyrkan 

Övergrepp. Disciplinära åtgärder mot kardinal Gulbinowicz

Den polske kardinalen Henryk Gulbinowicz har anklagats för övergrepp mot minderåriga samt för andra brott och Heliga Stolen har efter undersökningar beslutat att vidta disciplinära åtgärder.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Polens apostoliska nuntiatur gjorde kl 12 på fredagen 6 november ett uttalande och förklarade att man har vidtagit rättsliga åtgärder mot ärkebiskopen emeritus av Wrocław i Polen kardinal Henryk Gulbinowicz, som har anklagats för övergrepp, trakasserier, homosexuella handlingar samt samarbete med tidigare säkerhetstjänst.

Heliga Stolen har, efter utredning av anklagelserna mot kardinalen och efter att ha analyserat andra anklagelser om kardinalens förflutna, tagit följande disciplinära beslut mot honom: Förbud mot att delta i offentliga firanden eller möten, förbud mot att använda biskopsinsignierna och förbud mot begravningsgudstjänst för honom i katedralen där han heller inte får begravas.

Man kräver även att kardinal Gulbinowicz ska betala en passande summa, i form av gåva, till helige Josef-stiftelsen som Polens biskopskonferens har instiftat för Kyrkans insatser för övergreppsoffer och som ger psykologisk hjälp, erbjuder förebyggande verksamhet samt utbildning av ansvariga personer för skydd av minderåriga.

 

07 november 2020, 11:19