Msgr Janusz S. Urbańczyk, Heliga Stolens ständige observatör vid OSSE i Wien Msgr Janusz S. Urbańczyk, Heliga Stolens ständige observatör vid OSSE i Wien  

Msgr Urbanczyk vid OSSE:s Medelhavskonferens: Värna om livet

Inkludera alla och vårda livets helighet - detta betonade Heliga Stolens ständige observatör vid OSSE i Wien i sitt tal vid dess Medelhavskonferens 2020 som hölls online i samarbete mellan Stockholm och Wien.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

3 november höll Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE en videokonferens om säkerheten i Europa och medelhavsregionen. Värd för konferensen var Sveriges utrikesminister Ann Linde då hon, med tanke på att Sverige 1 januari 2021 tar över ordförandeskapet för organisationen, redan i år är ordförande för samarbetsgruppen för länderna i OSSE och organisationens partners runt Medelhavet, OSCE Mediterranean Partners for Co-operation Group.

Heliga Stolens ständiga observatör vid OSSE i Wien msgr Janusz Urbanczyk gjorde ett inlägg i konferensen om säkerhet i medelhavsregionen genom hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Han underströk först och främst att säkerhetsfrågor alltid måste hanteras globalt och ta hänsyn till energisäkerhet, klimatförändringar, migration och den aktuella ekonomiska situationen på grund av covid-19-pandemin.

Nya former av fattigdom

Msgr Urbanczyk betonade att man inte kan skilja ekonomin och utvecklingen från den mänskliga verkligheten och samhället. Han talade om nya former av fattigdom som har skapats av pandemin och om begränsningar i vårdssystemet och av tillgänglig och korrekt information, samt om lidandet på grund av social isolering och ökandet av våld och lidande.

Skydda kvinnor

Det är främst kvinnor som känner av pandemins ekonomiska effekter, förklarade msgr Urbanczyk vidare och betonade att det är regeringars ansvar att skydda jämlikheten och kvinnornas värdighet.

Han sa att grundprinciperna, som regeringar och politiker borde värna om, är att inkludera alla och vårda livets helighet och att ta tillfället i akt att finna nya lösningar för det gemensamma bästa och för en integrerad mänsklig utveckling för alla.

 

04 november 2020, 10:39