Förberedelse inför konsistoriet Förberedelse inför konsistoriet 

Konsistorium i pandemitider

Eftermiddagens konsistorium i Peterskyrkan som leds av påven Franciskus blir en omformad ceremoni, med begränsad närvaro, med tanke på gällande säkerhetsföreskrifter. 2 av det 13 nya kardinalerna kan inte närvara, men kommer att kunna delta i firandet via en digital plattform.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vid angelus 25 oktober meddelande påven Franciskus sitt beslut att hålla ett konsistorium 28 november 2020 för att kreera 13 nya kardinaler. Det inleds klockan 16 idag och kommer att gå i pandemins tecken, där traditionerna kommer att följas men med försiktighetsåtgärder för att undvika virusspridning. Vatikanens kontor för påvens liturgiska firanden (Ucepo) förklarar att konsistoriet, som alla firanden under pandemin, kommer att hållas med begränsad närvaro och så även morgondagens mässa, första advent.

2 av de 13 blivande kardinalerna, Jose Fuerte Advincula, ärkebiskop av Capiz och Cornelius Sim, apostolisk vikarie i Brunei, kan på grund av pandemin inte närvara, men Heliga Stolens pressrum meddelar att de ändå kommer att kreeras till kardinaler. En påvlig representant kommer vid ett annat tillfälle överlämna kalotten, berrettan och ringen tillsammans med dokumenten. Dessa två och andra medlemmar av kardinalskollegiet som inte kan närvara, kommer att kunna delta i firandet via en digital plattform.

Med de nya kardinalerna omfattas kardinalskollegiet av 229 kardinaler varav 128 valbara och 101 ej valbara, då de är över 80 år.

Genom franciskanpater Mauro Gambetti, det heliga klostret i Assisis kustod, kommer Konventualerna in i kardinalskollegiet. 26 ordnar representeras nu i kollegiet och 51 av kardinalerna är ordensmän, varav 29 valbara och 22 ej valbara.

Nya länder representeras också i kollegiet, Brunei, Malta (som inte har representerats sedan kardinal Grechs bortgång) och Rwanda. Totalt representeras nu 90 länder.

Lista på de nya kardinalerna med födelsedatum och land:

ADVINCULA Jose 30.03.1952 Filippinerna

AÓS BRACO Celestino 06.04.1945 Chile

ARIZMENDI ESQUIVEL Felipe 01.05.1940 Mexiko

CANTALAMESSA Raniero 22.07.1934 Italien

FEROCI Enrico 27.08.1940 Italien

GAMBETTI Mauro 27.10.1965 Italien

GRECH Mario 20.02.1957 Malta

GREGORY Wilton D. 7.12.1947 USA

KAMBANDA Antoine 10.11.1958 Rwanda

LOJUDICE Augusto Paolo 1.07.1964 Italien

SEMERARO Marcello 22.12.1947 Italien

SIM Cornelius 16.09.1951 Brunei

TOMASI Silvano M. 12.10.1940 Italien

28 november 2020, 11:55