Mexikansk arbetare Mexikansk arbetare 

Heliga Stolen vid FN: Samarbeta för hållbar och integrerad mänsklig utveckling

Traktat om mänskliga rättigheter och företag. Msgr Jurkovič: “Den mänskliga familjen måste samarbeta för att sträva efter en hållbar och integrerad mänsklig utveckling”. Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève talade 26 oktober vid Open Intergovernmental Working Group on Transnational Companies and Other Commercial Enterprises, IGWG.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

”De politiska besluten, företags sociala ansvar och kriterier som reglerar investeringar måste alla vägledas av långsiktig strävan efter det gemensamma bästa och solidaritet mellan generationerna”. Det sa msgr Ivan Jurkovič, Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra internationella organisationer i Genève, i sitt tal 26 oktober vid den sjätte sessionen inom ramen för FN:s arbetsgrupp för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter, Open Intergovernmental Working Group on Transnational Companies and Other Commercial Enterprises, IGWG. IGWG har till uppgift att ta fram ett rättsligt bindande internationellt traktat för att i internationell människorättslagstiftning reglera verksamheten i transnationella och andra kommersiella företag.

Han sa att Heliga Stolen noterar framsteg i det andra reviderade utkastet till det föreslagna traktatet, men anser att texten fortfarande behöver förbättras.

Privata intressen råder

”Den aktuella krisen har å ena sidan visat hur sammankopplad den mänskliga familjen är ”, sa msgr Jurkovič, och hur viktigt det är att ta ett medansvar för varandras bästa. Han betonade att vi å andra sidan dock inte alltid lyckas hantera vårt gemensamma hem på ett ansvarsfullt sätt och i allas intresse och att vi är vittnen till hur multinationella företags privata intressen för det mesta tenderar att råda.

Moralisk dimension

“Den nuvarande krisen är en möjlighet, och detta rättsliga instrument ett medel, för att gå längre än kortsiktiga tekniska eller ekonomiska fördelar och fullt ut beakta den moraliska dimensionen i sökandet efter lösningar på dagens problem och arbeta på initiativ för en mer hållbar framtid”, avslutade han.

Hermeneutisk nyckel

I ett annat inlägg under diskussionen påminde msgr Jurkovič om att, trots att inledande texter till ett internationellt avtal inte har bindande kraft går dess tolkningsvärde inte att ifrågasättas. Det är ingressen som ofta beskriver skälen och principerna bakom konventionen och erbjuder en hermeneutisk nyckel för att tolka bestämmelserna i texten, förklarade han.

"Ansvarsfull förvaltning"

Ur denna synpunkt uttryckte han Heliga Stolens önskan att lägga in konceptet "ansvarsfull förvaltning" i inledningen. Msgr Jurkovič citerade påvens miljöencyklika Laudato si' (117): "Underlåtenheten att kontrollera den skada på naturen och den miljöpåverkan våra beslut haft är helt enklet det mest slående tecknet på hur vi åsidosatt det budskap som finns i naturens egna strukturer".  Msgr Jurkovič presenterade så Heliga Stolens delegations textförslag i traktatets inledning:

"Det angår hela den mänskliga familjen att betona det brådskande behovet av att skydda vårt gemensamma hem. Den mänskliga familjen måste samarbeta för att sträva efter en hållbar och integrerad mänsklig utveckling".

 

 

29 oktober 2020, 08:25