Fattigdom Fattigdom 

Heliga Stolen: Sänk skulder för fattiga länder som drabbas av pandemin

Nödsituationen på grund av covid-19-pandemin är en utmaning utan motstycke som kräver uppmärksamhet på utvecklingsländerna - detta betonade Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève i sitt tal vid UNCTAD:s 67:e session.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Msgr Ivan Jurkovič, Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève, talade vid UNCTAD, FN:s konferens om handel och utvecklings 67:e session och betonade vikten av att sänka skulder för utvecklingsländer som inte har reserver för att bemöta pandemin.

Potentiell förödande konsekvens av pandemin

En unik ekonomisk kris som uppkommer av coronaviruspandemin och orsakar arbetslöshet, kollaps för företag, bräcklighet på finansmarknaden och en potentiell tragedi. Så beskrev msgr Ivan Jurkovič situationen. Han talade om en “potentiell förödande konsekvens” av pandemin i de fattigaste länderna.

Han underströk nödvändigheten av att “ta itu med den förlamande bördan av utländsk skuld som har samlats, både offentlig och privat, i utvecklingsländerna under de senaste åren” och med tanke på pandemin uppmanar han till att öka insatserna.

“Den största utmaningen, sa msgr Jurkovič, är att svara på hälsokrisen som uppkommit på grund av coronaviruset och sedan att hejda skador av den ekonomiska krisen”

“Heliga Stolen – sa han - uppmanar alla länder att minska eller avskriva skulder som tynger på de fattigaste staternas budgetar”. Msgr Jurkovič betonade att man inte endast måste få marknaderna att fungera, utan att världen måste bli mer inkluderande och investera i det mänskliga kapitalet och bevilja krediter till fattiga och skydda konsumenterna. Det behövs en mer anspråksfull agenda som mildrar asymmetrierna på marknaden, underströk han.

Han sa att det handlar om moral. En överdriven liberalisering har gynnat kortsiktig vinst och övergrepp på miljön som har inverkan på ekonomin och på människors liv, förklarade han.

“Inför denna potentiella tragedi vid horisonten krävs det ett starkt moraliskt förhållningssätt som grundas på vårt ansvarstagande”.

Bemöta hälsokrisen och förhindra framtida finansiella kriser

Den största utmaningen, sa msgr Jurkovič, är att svara på hälsokrisen som uppkommit på grund av coronaviruset och sedan att hejda skador av den ekonomiska krisen. Det internationella samfundet kan inte tillåta sig att det ekonomiska systemet fortsätter att skapa en global instabil ekonomi utan “måste brådskande anta åtgärder – förklarade han – för att förhindra utbrott av andra finansiella kriser i framtiden”.

Det är alltså grundläggande att anta en solidarisk etik för en friskare och mänskligare utveckling, för en ekonomi i personens tjänst, för att bygga fred och skydda miljön, sa msgr Jurkovič. Innan han avslutade sitt inlägg påminde han om att man förbereder ett dokument inför UNCTAD:s 15:nde ministerkonferens.

Msgr Jurkovič citerade avslutningsvis påven Franciskus och sa att detta inte är rätt tid för likgiltighet, för att hela världen lider och behöver enade bemöta pandemin och därför är det allas plikt att inte glömma bort de mest sårbara bröderna och systrarna.

03 juli 2020, 13:58