Petersplatsen är stängd Petersplatsen är stängd 

Vatikanens avdelningar arbetar i skift och på distans

För att minska smittspridning av Covid-19 har Vatikanens institutioner och avdelningar minskat närvarande på kontoren och uppmuntrar anställda att i möjligaste mån arbeta hemifrån. Hittills bekräftas 4 fall av coronavirus i Vatikanen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Heliga Stolens pressrum uppdaterar riktlinjerna från 11 mars och meddelar att man ber cheferna för Vatikanens avdelningar att säkerställa dess tjänster för den universella kyrkan,men med så få personer i taget vid varje kontor. Man uppmuntrar även till arbete på distans så långt detta är möjligt.

Som svar på journalisterna frågor meddelar Heliga Stolens presschef Matteo Bruni att 4 personer i Vatikanen har smittats av Covid-19. Två av dessa är anställda vid Vatikanmuséerna och en vid varukontoret. Dessa fyra personer sattes i karantän av säkerhetsskäl innan man fick svar på provtagningen och deras isolering gäller nu sedan över 14 dagar. De kurerar sig hemma eller vårdas på italienska sjukhus.

 

25 mars 2020, 15:08