Msgr Charles J. Scicluna Msgr Charles J. Scicluna 

Msgr Scicluna i mission till Mexiko för att hjälpa till i kampen mot övergrepp

Kardinal Ladaria sänder ut Troskongregationens biträdande sekreterare som konsult i övergreppsfrågor i Mexiko.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Troskongregationens biträdande sekreterare ärkebiskopen av Malta Charles J. Scicluna reser om några dagar till Mexiko för att hjälpa biskoparna där i kampen mot övergrepp. Detta meddelar Mexikos biskopskonferens till alla troende. De berättar att de tillsammans med det nationella rådet för skydd av minderåriga kämpar mot övergreppskulturen och den kring tystnadskulturen som gör att den finns kvar.

“missionen gäller teknisk konsultation, en broderlig hjälp och dialog”

Mexikos biskopar tackar prefekten för troskongregationen kardinal Luis Ladaria Ferrer för att ha beslutat att sända msgr Scicluna på denna mission. Heliga Stolens presstalesman Matteo Bruni berättar att missionen gäller teknisk konsultation, en broderlig hjälp och dialog.

 

04 mars 2020, 08:37