Kardinal Michael Czerny Kardinal Michael Czerny 

Kardinal Czerny: Älska Amazonas och dess folk för att rädda planeten

I en intervju med Vatikanens media berättar Amazonassynodens särskilda sekreterare kardinal Michael Czerny om påven Franciskus eftersynodala apostoliska uppmaning Querida Amazonia som publicerades idag 12 februari 2020 kl 12.00.

Alessandro De Carolis och Francesco Valiante sammanfattning Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Amazonas öde intresserar oss alla, för att allt hör ihop och räddningen av denna region och dess ursprungsfolk är grundläggande för hela världen. Detta säger kardinal Czerny i en intervju med Vatikanens media, Vatican News och Osservatore Romano. Amazonassynodens särskilda sekreterare kardinal Michael Czerny berättar om påven Franciskus eftersynodala apostoliska uppmaning Querida Amazonia som publicerades idag 12 februari 2020.

Han berättar att påven överlämnade den slutgiltiga texten av uppmaningen den 27 december 2019 och att man i mellantiden har läst igenom, förberett samt översatt den.

Kärlek till Amazonas

Påvens kärlek till Amazonas är kärnan i uppmaningen, berättar han, samt kärlekens konsekvenser – en omkastning av det vanliga tankesättet vad gäller rikedom och fattigdom, utveckling och vård och skyddet av kulturella rötter och öppenhet mot andra. Påvens dröm, säger han, är att alla engagerar sig i försvaret av rättigheter för de fattigaste, ursprungsbefolkningen och de sista. Han drömmer om att man kan bevara detta områdes kulturella rikedom och dess natur och liv, berättar kardinal Czerny. Påvens dröm är även den att kyrkan ska inkarnera sig i Amazonas, säger han och att han personligen har gripits av mängden av citat från poesin och från tidigare påvar i uppmaningen.

På frågan om inte drömmar kan få ett försvinnande perspektiv och projiceras i en obestämd framtid svarar kardinal Czerny att påven här talar om drömmar som vägvisning för kyrkans vandring. Han säger de stora drömmarna behövs för att vi inte ska vara bedövade, utan att konkret och dagligen reagera på orättvisor, miljöförstöring och hot mot människans värdighet .

Modig mission

Hur ska man då kunna främja Amazonas, som påven ber om? Kardinal Czerny berättar att det handlar om att skydda detta område från utvinningspolitiken och från kolonisering. Han säger att påven i uppmaningen talar om en modig mission för att förkunna Jesus och föreslå ett nytt liv i Honom och se till varje människas liv, vården om Skapelsen i relation med Gud Skaparen och med våra bröder och systrar.

Varför måste då ödet för en speciell region på jorden ligga oss så varm om hjärtat? Kardinal Czerny svarar att Amazonas öde påverkar oss alla för att allt hör samman och för att detta område skyddar jorden från att värmas upp - Amazonas framtid är avgörande för vår planet.

Vad gäller det fjärde kapitlet i uppmaningen om drömmen för kyrkan, säger kardinalen att påven talar om att den pastorala dimensionen omfattar allt. Han berättar att han grips av missionsperspektivet – att man måste passionerat förkunna evangeliet och se upp för att kyrkans projekt blir till en allmän välgörenhet.

Inkulturering

Vad gäller kapitlet om inkulturering förklarar kardinal Czerny att kyrkan ska förkunna evangeliet i varje särskilt kultur och att kyrkan samtidigt berikas av att förstå den kultur som redan finns där. Inkulturation betyder också att kunna införliva någon befintlig inhemsk symbol, utan att omedelbart stämpla den som hednisk, säger han. Den som verkligen bryr sig om Kristus förkunnelse försöker att ge svar på folkens strävan med en inkulturerad andlighet.

Vilka vägar visar då uppmaningen för att lösa problemen vad gäller brist på präster och svårigheter för samhällen att fira mässan? Endast prästen kan konsakrera eukaristin och dela ut förlåtelsens sakrament förklarar kardinal Czerny och att påven därför vädjar till biskoparna att mer generöst sända ut dem som är kallade till mission. De ständiga diakonerna måste bli fler och gudsvigda och lekmäns roller måste utökas, förklarar han.

Påven är trogen det han sa vid synoden och möjligheten att ordinera gifta män diskuteras vidare och denna tradition fortfarande finns inom östkyrkan förklarar han vidare, men att påven fokuserar på behovet av lekmän med missionsanda som inkulturerar sig i Amazonas.

Vad gäller kvinnornas roll i Amazonas berättar kardinalen att påven vill ge kvinnor mer plats, men inte genom ett ministerium.

Relationen mellan uppmaningen och synodens slutdokument

Hur är då relationen mellan uppmaningen och synodens slutdokument? Kardinal Czerny förklarar att påven i introduktionen till den postsynodala uppmaningen skriver att han varken vill ersätta eller upprepa synodens slutdokumentet. Påven ber oss att läsa det i sin helhet och ber hela kyrkan att berika sig av och konsultera detta arbete, säger kardinalen och avslutar att påvens bön är att alla herdar, gudsvigda och lekmän i Amazonas ska tillämpa uppmaningen och att alla personer av god vilja ska inspireras av slutdokumentet och den eftersynodala apsotoliska uppmaningen Querida Amazonia.

 

12 februari 2020, 13:12