Msgr Paul Richard Gallagher Msgr Paul Richard Gallagher  

Heliga Stolen vid Europarådet: Katolska kyrkans fokus är människans värdighet

I samband med det kommande 50-årsfirandet av Heliga Stolens närvaro vid Europarådet hölls en konferens vid den katolska teologiska fakulteten i Strasbourg där sekreterare för Heliga Stolens statsrelationer msgr Paul Richard Gallagher talade.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Europakonventionen för mänskliga rättigheter är ”verkligen en hörnsten för skyddet av individer för alla slags övergrepp mot mänskliga rättigheter” och utifrån detta har ”en viss europeisk identitet formats som bygger på gemensamma värden som går utöver kulturell olikhet”. Detta sa msgr Paul Richard Gallagher, sekreterare för Heliga Stolens statsrelationer, i ett tal vid den teologiska fakulteten i Strasbourg, i en konferens med tanke på det kommande 50-årsfirandet av Heliga Stolens närvaro vid Europarådet och 70-årsfirandet sedan undertecknandet av dess konvention.

“Ur en moralisk synvinkel, fortsatte han, “ser vi idag en alltmer utbredd idé om att det är lagen som ska avgöra vad som är moral i stället för att det är moralen som skapar lagen”. Därför har kristna en huvudroll i att garantera att “den moraliska grunden bygger på naturens objektivitet snarare än subjektiviteten i lagstiftarens vilja, eller ännu värre, i ’mainstream’”.”

Kyrkans europeiska vision

Vid konferensen, som behandlar Europas vision idag, påminde msgr Gallagher om att alla länder inte har samma idé om Europa. Han förslog, utöver juridiska teknikaliteter, en europeisk vision “som inte ignorerar sin grund och sina kristna rötter” som omfattar “varje person av god vilja” och inte endast kristna.

En antropologi som bygger på Skapelsen

Han citerade påven Franciskus, som besökte Europarådet 2014, och underströk vikten av insitutionens roll för skyddet av mänskligt liv. Han sa att Heliga Stolen reagerar då man genom formuleringar eller idéer går emot människans natur eller då man motsätter sig ett antropologiskt synsätt som respekterar människans värdighet och hennes rättigheter. Han framhöll så den teologiska och antropologiska visionen som bygger på Skapelsen ”där rättigheterna balanseras med motsvarande plikter”.

Vikten av utbildning

En annan grundläggande pelare är utbildningen, sa msgr Gallagher. ”Människan är i sin natur i vardande och i ständig utveckling” och utbildning är inget annat än att ”ta ett barn och vägleda det så att dennes natur blomstrar och fullt ut förverkligas”.

En ny syn på migrationen

Vad gäller migrationen talade msgr Gallagher om att en möteskultur och ömsesidigt berikande måste uppmuntras. Han varnade för faran att migrationsfenomenet blir oreglerat eftersom detta öppnar för människohandel. Målet är alltså att skapa en ny mentalitet, utöver ett rent juridiskt eller legalistiskt förhållningssätt.

Kultur och dialog

I linje med Abu Dhabi-deklarationen om mänskligt broderskap underströk msgr Gallagher vikten av en interreligiös dialog. ”Kulturerna - sa han – är en sann rikedom för mänskligheten, med de måste fortfarande renas från förvrängningarna som då och då hotar dem”, som olaglighet, intolerans och diskriminering.

De kristnas moraliska roll

Ur en moralisk synvinkel, fortsatte han, “ser vi idag en alltmer utbredd idé om att det är lagen som ska avgöra vad som är moral i stället för att det är moralen som skapar lagen”. Därför har kristna en huvudroll i att garantera att “den moraliska grunden bygger på naturens objektivitet snarare än subjektiviteten i lagstiftarens vilja, eller ännu värre, i ’mainstream’”.

Politikernas ansvar

Msgr gallagher avslutade: Den grundläggande principen för varje politisk personlighet, är att i alla sina ord, handlingar, lagstiftningsåtgärnder eller regeringsbeslut tar ansvaret inför Gud och människorna.

 

11 januari 2020, 09:31