Monsignor Georg Gänswein Monsignor Georg Gänswein  

Boken om celibatet – Msgr. Gänswein förtydligar

Prefekten för det Påvliga Hushållet och påven emeritus sekreterare förklarade att Benedictus XVI inte hade godkänt den dubbla underskriften som medförfattare på kardinal Sarahs bok.

Vatican News

Monsignor Georg Gänswein, prefekt för det Påvliga Hushållet och påven emeritus särskilda sekreterare, har gjort ett uttalande till nyhetsbyråerna Kan och Ansa om boken om celibat som ska släppas i morgon i Frankrike med Benedictus XVI och kardinal Robert Sarahs underskrifter på omslaget.

"Jag kan bekräfta att jag denna morgon, på uppdrag av påven emeritus, bad kardinal Robert Sarah att kontakta redaktörerna för boken för att be dem ta bort Benedictus XVI:s namn som medförfattare till boken och även ta bort hans namn från underskriften till förordet och slutsatsen".

”Påven emeritus visste att kardinalen arbetade på en bok - tillade Gänswein - och han hade skickat en kort text om prästämbetet som han gav kardinalen tillstånd att använda som han ville. Men han hade inte godkänt den dubbla underskriften på boken och han hade inte heller sett och godkänt omslaget. Det var ett missförstånd, utan att vilja ifrågasätta kardinal Sarahs goda vilja."

14 januari 2020, 14:22