Höjd havsnivå Höjd havsnivå 

Msgr Auza vid FN: Utnyttjande av miljön och konflikter hör samman

Msgr Bernardito Auza, heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York, talade vid generalförsamlingens 74:e session om en etisk strategi för att hantera utmaningar som väpnade konflikter och den stigande havsnivån.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I sitt inlägg vid generalförsamlingens session om etiska strategier i hanteringen av väpnade konflikter och den stigande havsnivån uttryckte msgr Bernardito Auza en vädjan om att respektera naturens mänskliga och sociala dimension.

Konflikter bundna till naturresurser

I sitt inlägg påminde han om rapporten som har tagits fram av FN:s miljöprogram (UNEP) som belyser faktumet att minst 18 väpnade konflikter sedan år 1990 har uppkommit på grund av utnyttjande av naturresurser. Han sa att detta betyder att 40% av inbördes-konlikter under de senaste 60 åren kan vara bundna till naturresurser.

“den mänskliga miljön och naturen frodas eller försämras tillsammans”

Msgr Auza behandlade sammanhanget mellan väpnade konflikter och den stigande havsnivån och inbjöd till ett integrerat etiskt förhållningssätt och påtalade det internationella samfundets ansvar att ge lämpliga juridiska svar på problemen. “Vad gäller en höjning av havsnivån – förklarade han – är det tydligt att diskussionerna om de marina ekosystemen samt dem på kuster måste ta hänsyn till män och kvinnor som är beroende av dem, för att den mänskliga miljön och naturen frodas eller försämras tillsammans".

Integrerad ekologi

Slutligen påminde msgr Auza om påven Franciskus inbjudan till en integrerad ekologi för att se till behoven och rättigheterna för denna generation men även de kommande.

 

08 november 2019, 09:47