Matinsamling i Bogota Matinsamling i Bogota 

Konferens om matsvinn i Vatikanen

Mellan den 11-12 september hålls en konferens i den Påvliga Vetenskapsakademin om matavfall och matsvinn. I encyklikan Laudato Si’ skriver påven att det krävs förändringar i hela världen för att övervinna ”avfallskulturen”.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Att kasta och slösa mat är en moralisk fråga, skriver påven i encyklikan Laudato Si’. Nu samlas experter från hela världen två dagar, för att ta itu med de förödande siffrorna vad gäller matavfall och matsvinn.  

Matavfall och matsvinn

Matsvinn är mat som hade kunnat ätas. Man har beräknat att en tredjedel av all mat som produceras kastas bort, och FN har som mål att halvera det globala matsvinnet fram till 2030. Bara i Sverige kastas cirka 56 kilo ätbar mat per person bort varje år.

FN:s rapporter talar om ”food loss and waste”, FLW. Om maten inte kastas bort, måste man inte producera lika mycket mat, och det gör matsvinnet till en miljöfråga, förutom en ekonomisk eller moralisk fråga. Om det onödiga matavfallet, det vill säga matsvinnet, istället skulle ätas upp, skulle det leda till att miljöpåverkan skulle minska.

Ur miljösynpunkt betyder ett mindre matsvinn att energianvändning, råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion, transport och hantering av livsmedel minskar.

Påvens ord om matsvinn

När påven i maj talade till europeiska soppköksvolontärer, tog han upp frågan om matsvinn:

”Att bekämpa den fruktansvärda svälten och hungern innebär att man även måste bekämpa matavfall. Att kasta bort mat avslöjar den djup likgiltighet mot de som ingen mat har. Slöseri, svinn och avfall är den råaste formen för kassering. Jag tänker på stunden då Jesus efter att brödet har delats ut till folkmassan, uppmanade till att samla ihop det som hade blivit över, så att ingenting skulle gå till spillo (jfr. Joh 6,12). Samla ihop och omfördela; inte producera och kasta bort. Att kasta bort mat betyder att kasta bort människor. Det är skandalöst att idag inte lägga märke till hur värdefull mat är, och hur mycket god mat slutar så illa.”

Bredda alliansen inblandade parter

Konferensen har främst två motiv. För det första: att minska mängden näringsrik mat som går förlorad i produktions-, bearbetnings- och distributionsprocesser eller slösas bort.

För det andra, miljöaspekten med fokus på en hållbar framtid för människorna och planeten.

Ett av den Påvliga Vetenskapsakademins mål är att främja vetenskapliga framsteg och lösningen på problem, som är grundläggande för den mänsklighetens utveckling. Syftet med denna konferens är att bredda alliansen som behövs för att bemöta utmaningen.

Målet med konferensen

De viktigaste målen för konferensen är att:

1) Dela de senaste vetenskapliga bevisen på hur man kan minska matsvinn och matavfall (FLW) och därmed bidra till global livsmedelssäkerhet;

2) Ge rekommendationer för utvidgade globala och nationella åtgärder, inklusive offentliga och privata investeringar och initiativ från medborgare, företag, regeringar, och internationella organisationer;

3) Öka alliansen mellan inblandade parter för att göra mer betydande förbättringar globalt när det gäller att minska FLW. Man vill uppnå en global handlingsplan och stabilisera åtaganden som främjar praktiska lösningar och investeringar.

06 november 2019, 14:20