Schweizrgardet framför Vatikanens bank IOR Schweizrgardet framför Vatikanens bank IOR   Ledare

Utredning i Vatikanen: om fungerande lagar och medierna

Nyheten om utredningen som gjordes av Vatikanens rättsväsen, gällande vissa personer i tjänst vid Heliga Stolen, har med förståelse haft ett betydande eko i media.

Bland tolkningarna, kommentarerna och analyserna som åtföljde spridningen av nyheterna från Heliga Stolens pressrum, underströks inte tillräckligt att de processer som Benedictus XVI inledde, och som hans efterträdare genomförde, fungerar.

Det vittnar om att de nya lagarna i Vatikanstaten tillämpas och att kontrollorganen, revisorerna och de som blir kontrollerade, har möjlighet att rapportera om eventuella avvikelser till rättsväsendet och kräva förtydliganden.

Inte ett misslyckat system

Den smärtsamma nyheten som tillkännagavs i dessa dagar är därför inte symptom på att ett misslyckat system. Tvärtom visar det att systemet har utvecklat antikroppar för att reagera och att de ekonomisk-finansiella reformerna har kommit igång.

Respektera de inblandade

Men det finns en annan och lika viktig övervägning, som rör vad som hände dagen efter avslöjandet. De personer som utsatts för kontrollerna blev föremål för ett medialt drev, och deras bilder publicerades, trots att deras eventuella ansvar fortfarande måste fastställas. De som är inblandade i utredningen hade och har rätt att respekteras i deras värdighet som män och kvinnor, oavsett om de är präster eller familjefäder och -mödrar.

Vatikanens domstol har inlett en utredning mot de som är ansvarig för denna beklagliga spridning av namn. 

03 oktober 2019, 16:07