Kardinal Kevin Joseph Farrell, prefekt för Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet Kardinal Kevin Joseph Farrell, prefekt för Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet  

Röster från synoden. Kardinal Farrel: Den Helige Anden är närvarande i synodssalen

Prefekten för den Påvliga avdelningen för lekmän, familj och livet säger att den Helige Anden visar vägen under Amazonassynoden.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Jag tror att den Helige Anden verkligen är närvarande och arbetar övertid i synodsaulan de här dagarna” säger kardinal Kevin Farrell, prefekt för den Påvliga avdelningen för lekmän, familj och livet, i en intervju med Vatican News under en paus i mötet tisdagen 15 oktober. ”Det finns en stark anda av broderlighet och förståelse bland alla biskoparna”. Alla, berättar han, ser att det finns ”många, många problem” för kyrkan i Amazonas men att de ”strävar efter att finna vägar för att fortsätta det stora missionsverket som inleddes för så många år sedan”.

Den Helige Anden visar vägen

Många förslag kommer upp under synoden och var och en av dessa kommer kyrkan i sinom tid att undersöka, berättar kardinal Farrell. Han säger att alla dessa idéer som är av så olika slag också måste behandlas i bredare samråd och fortsätter: ”Jag tycker att vi ibland söker den lätta utvägen, [medan] den Helige Anden många gånger drar oss tillbaka på rätt väg”.

På frågan om hur synodsfäderna kan uppnå avtal om de många frågorna och förslagen vänder kardinal åter blicken mot Gud: ”Jag tror att den Helige Anden kommer att ge oss en allmän vägledning om hur vi ska gå vidare”.

Längtan efter tron

Kardinal Farrell berättar att han särskilt har slagits av den ”starka tron” som många av herdarna som verkar i Amazonas bär på. Han säger att han “inte hade en aning om svårigheterna som dessa biskopar, präster och systrar och män och kvinnor står inför då de predikar Guds ord“. ”Vad jag beundrar mest är den djupa tron hos många av dessa folk” och deras längtan efter tron och kunskapen om den.

 

17 oktober 2019, 08:27