1571123537314.JPG

#AmazonasSynoden: Ge den Helige Anden utrymme i överflöd

Under tisdagens generalförsamlingar, 11 och 12 i ordningen, behandlade synodsfäderna tillsammans med synodens deltagare de lokala biskoparnas roll samt alla personer av god viljas ansvarsåtagande.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ett av förslagen som framkom under Amazonassynodens elfte generalförsamling, tisdagen 15 oktober, var att så snabbt som möjligt skapa en permanent biskopsinsitution, samordad av Repam (Amazonas kyrkonätverk) under Latinamerikas biskopsråd Celam, för att främja synodaliteten i denna region. Man vill uppföra seminarier som fokuserar på Amazonasregionens behov och så skapa en mer effektiv pastoral närhet till folket och verka för försvaret av ursprungsbefolkningens rättigheter.

Inkulturering

Som tidigare under synodens samtal betonade man just detta folks behov och rättigheter som omfattar ekologin, kvinnors moderliga roll samt kyrkans inkulturering i området.

“Synoden går vidare i viljan att man i debatten ger utrymme i överflöd åt den Helige Anden och inte stänger in sig i funktionalistiska lösningar.”

Under eftermiddagens församling uttryckte man den amazoniska världens vilja att kyrkan är allierad med den. Synoden går vidare i viljan att man i debatten ger utrymme i överflöd åt den Helige Anden och inte stänger in sig i funktionalistiska lösningar. Man ber om agerande från såväl enskilt plan som universellt för vården av skapelsen.

Prästbrist

Vad gäller bristen på präster i regnskogen underströk man att vården av evangeliet främst tillhör Gud och det är för Honom som frågan om tillgången till eukaristin måste lösas.

Båtsjukhus

Dagen avslutades med en filmvisning av båtsjukhuset kallat ”Påven Franciskus” som invigdes i augusti månad och som bär fram evangeliet i form av vård för de hundratusentals personer som bor i staten Parà i Brasilien längs Amazonasfloden. Den enda vägen till befolkningen är via floden.

Idag, onsdagen 16 oktober, har man återgått till att dela upp sig i arbetsgrupper och i morgon eftermiddag ska deras material presenteras vid synodens generalförsamling.

 

16 oktober 2019, 11:51