Påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar vid undertecknadet av Dokumentet om mänskligt broderskap i Abu Dhabi 4 februari 2019 Påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar vid undertecknadet av Dokumentet om mänskligt broderskap i Abu Dhabi 4 februari 2019 

Kommitté för förverkligandet av Dokumentet om mänskligt broderskap

En kommitté har tillsatts i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten för att främja tolerans, samarbete och samlevnad enligt Dokumentet om mänskligt broderskap som påven Franciskus och storimamen av Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb undertecknade i februari månad tidigare i år i Abu Dhabi. Bland kommitténs medlemmar ses msgr. Miguel Ángel Ayuso Guixot, ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog och msgr. Yoannis Lahzi Gaid, påven Franciskus' personliga sekreterare.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Målet med kommittén är att främja tolerans, samarbete och samlevnad för att förverkliga det som påven Franciskus och storimamen Ahmed Al-Tayeb skriver i Dokumentet om mänskligt broderskap (A Document on Human fraternity). I presentationen om denna nya kommitté skriver man just att “dokumentet” är “en gemensam deklaration för åtagandet att ena mänskligheten och verka för världsfreden med målet att säkerställa ett liv i en anda av ömsesidig respekt och sund samexistens för framtida generationer”.

Samarbete

I kommunikén läser vi även ett uttalande av arvprinsen schejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan där han berättar att man med kommittén vill utveckla initiativ som förverkligar målen i Dokumentet om mänskligt broderskap för världsfred och samlevnad mellan folk av olika religioner. Man kommer att främja såväl regionala som internationella möten mellan religiösa ledare men även dem för internationella organisationer. Kommitténs uppgift är dessutom att uppmuntra nationella åtgärder av ömsesidig respekt och samexistens. Den kommer att ha översyn över Abrahamic Family House, minnesmuséet för det historiska mötet mellan påven och storimamen i Abu Dhabi. Kommittén kan tillsätta nya medlemmar.

Kommitténs medlemmar

I kommittén sitter msgr. Miguel Ángel Ayuso Guixot, ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog, professor Mohamed Hussein Mahrasawi, rektor vid Al-Azhar universitet, msgr. Yoannis Lahzi Gaid, påven Franciskus personliga sekreterare, domaren Mohamed Mahmoud Abdel Salam, storimamens rådgivare, Mohamed Khalifa Al Mubarak, ordförande för kultur- och turist-departementet i Abu Dhabi, sultanen Faisal Al Rumaithi, generalsekreterare för det muslimska äldrerådet samt författaren Yasser Hareb Al Muhairi.
 

21 augusti 2019, 08:56