Kardinal Baltazar Enrique Porras Cardozo Kardinal Baltazar Enrique Porras Cardozo 

Venezuela. Kardinal Porras: Staten har misslyckats

Venezuela är en stat som har misslyckats på grund av en regim som inte tar sitt ansvar. Det känns som ett fritt fall på grund av vanvård och bristande respekt för mänskligt liv. - Detta säger kardinal Baltazar Porras Cardozo i en intervju med Vatican News med tanke på det senaste strömavbrottet i landet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"De senaste dagarna har Venezuela ännu en gång mörklagts av ett nytt nationellt strömavbrott. Som vid tidigare episoder är det inte av tekniska skäl. – skriver kardinal Baltazar Porras Cardozo i ett tweet från Caracas ärkestift - Vår solidaritet och vår närhet går till venezuelanerna som lider av konsekvenserna av detta strömavbrott.” I ett andra tweet ber kyrkan regeringen att “tillhandahålla effektiva och permanenta lösningar på alla tjänster som venezuelanerna behöver för att garantera livskvaliteten i vårt land. Endast Gud är vårt ljus.”

Regeringen tar inte på sig ansvaret

Enligt kardinal Porras har det alltid varit strömavbrott i landet, men att det i år är fjärde gången på nationellt plan. Han berättar att avbrotten inte är så långa i huvudstaten Caracas medan det på landsbygden kan handla om upp till flera dagar och att det som är mest nedslående är att regeringen inte tar på sig ansvaret. Kardinalen berättar att denna anser att det handlar om attacker mot elverk eller attentat utförda av fienden mot regeringen, medan specialister på elektriciteten i Venezuela understryker att det sedan år 2010 saknas underhåll av hela landets elnät. Detta, säger han, riskerar att leda till folkets lidande på grund av avsaknad av transporter och konservering av mat – alltsammans försämrar krisen som landet redan står inför.

Fritt fall

Kardinal Porras ser ingen ljusning: "Det känns som ett fritt fall på grund av vanvård och bristande respekt för mänskligt liv och inte bara de svagaste, som är de första offren för denna kris, utan nu gäller det hela befolkningen”.

Det senaste strömavbrottet berättar kardinalen “var allvarig även på grund av avstängning av telefon- och satellitkommunikationen, vilket skapar ännu större oro bland befolkningen”. Det är just oron för befolkningen som driver Venezuelas biskopskonferens att framhålla behovet av en förändring som den skriver måste vara ”radikal”, eftersom landet står ”inför en misslyckad regering” och stat.

“Utan tvivel kan jag säga att detta betyder att Venezuelas krissituation inte endast är intern utan breder ut sig.”

”Misslyckad, därför att den inte följer det grundläggande, – säger kardinalen – alltså att ge hela befolkningen större välfärd. Det finns även en rad bevis på att den är bunden till svarta affärer med droghandel och terrorism. Utan tvivel kan jag säga att detta betyder att Venezuelas krissituation inte endast är intern utan breder ut sig, inte bara i latinamerikanska sammanhang, utan går även utanför den på grund av den massiva utvandringen med problem av olika slag i närliggande länder.”

Barmhärtighet med folket

Enligt kardinal Porras har denna situation ökat människors svårigheter och även skapat en sämre livskvalitet och i flera fall lett till förlusten av människoliv i de mest utsatta leden. Han säger avslutningsvis: ”Detta är anledningen till påven Franciskus’ oroande appell vid angelus för två veckor sedan, att ta hänsyn till befolkningens lidande som får oss att känna behovet av barmhärtighet”.
 

26 juli 2019, 10:25