Från årsrapporten 2018 för "Hjälp till kyrkan som lider" Från årsrapporten 2018 för "Hjälp till kyrkan som lider" 

Heliga Stolen: Religiös förföljelse är en alarmerande verklighet

Undersekereterare vid Heliga Stolens statsrelationer msgr Antoine Camilleri deltog den 15 juli i presentationen av en ny tidskrift om kristen förföljelse som hölls i katedralen San Bartolomeo på Tiberön i Rom. I sitt tal berörde han religionsfrihet och diskriminering av kristna, nationalism och fundamentalism som riskerar att skada mänsklig värdighet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Heliga Stolens statsrelationer msgr Antoine Camilleri sa i sitt inlägg: “Att bevara kristna församlingars närvaro, och särskilt i de områden där de inte utgör majoriteten, är mycket mer än en symbolisk fråga. Det är ett starkt vittnesbörd och ett bevis på att fredlig samexistens mellan en mångfald av religioner är möjlig när man respekterar varje persons värdighet”.  

Folkmord orsakat av likgiltighet

En “alarmerande verklighet” som påven Franciskus kallar ett “slags folkmord orsakat av allmän och kollektiv likgiltighet” – sa msgr Camilleri – där “kristnas närvaro systematiskt drivs bort från samhällen och kulturer och till och med i områden där de har sitt ursprung”.

“Msgr Camilleri talade sedan om en “ökande tendens” även i stabila demokratier “att kriminalisera eller sanktionera de religiösa ledarna då de talar om de grundläggande principerna i sin tro, särskilt vad gäller livet, äktenskapet och familjen”.”

Ingen respekt för de troende

“Den diskriminerande orättvisan, våldet och förföljelsen av vilken människa som helst, och särskilt på grund av religion och tro, är moraliskt oacceptabel och klandervärd” underströk han. ”De senaste åren har vi fått vittnesbörd om attacker mot grupper och enskilda individer i olika religiösa sammanhang utförda av terrorister, extrema grupper och religiösa fanatiker som inte har någon respekt för livet hos dem som har en annan tro än dem själva”. Detta fenomen omfattar många religiösa församlingar i hela världen, berättade han.

Större engagemang från unga

Som påven Franciskus underströk i Abu Dhabi-dokumentet från 4 februari, finns det en risk för en “politisk manipulation av religioner” som inte bara gäller utomstatliga aktörer som terrorister och religiösa fanatiker. Även ”regeringarna” – förklarade msgr Camilleri – ”måste fråga sig hur långt de har engagerat sig för att skydda religionsfriheten och för att bekämpa förföljelserna”. Å ena sidan berättigar och fördömer man inte dessa handlingar och å den andra “samarbetar man politiskt, ekonomiskt, kommersiellt, militärt eller på andra sätt och man blundar helt enkelt för dem som, på ett så uppenbart sätt, bryter mot denna grundläggande rättighet”.

Gäller varje religion

“Ledsamt nog sker de flesta av dessa brott ostraffade och med inte mer än en aning förlägen skamkänsla från det Internationella samfundets sida och mycket sällan uppmärksammar man fenomenet”. För Heliga Stolen är “den oroande verkligheten med religiös förföljelse ett allvarligt problem, inte bara för de kristna som lider, utan också för de troende av vilken religion som helst. En sådan förföljelse är en attack mot människans mest grundläggande frihet”. Särskilt ”situationen för de kristna som lider av tortyr och död är särskilt smärtsam för dem av oss som även delar deras djupa andliga band”.

Kriminalisering av religiösa ledare

Msgr Camilleri talade sedan om en “ökande tendens” även i stabila demokratier “att kriminalisera eller sanktionera de religiösa ledarna då de talar om de grundläggande principerna i sin tro, särskilt vad gäller livet, äktenskapet och familjen”.

Enhet och fred

Religionsfriheten är inte endast en kulturell eller juridisk fråga, utan bygger på personens själva värdighet och är “en förutsättning för strävan efter sanning, som inte påtvingas med våld " sa han. I den bemärkelsen kan "religion vara en viktig faktor för enhet och fred inom den mänskliga familjen genom ett rationellt sökande efter det gemensamma bästa som måste genomföras genom dialog”.

Jämlikhet mellan alla medborgare

En öppen och ärlig interreligiös och interkulturell dialog är ett sätt att bekämpa förföljelse på, sa msgr Camilleri och att det är grundläggande att man ser varandra som “medborgare”. De flesta länders konstitutioner säger att alla medborgare är jämlika, även om ”vissa länders växande nationalism, kombinerat med ett aggressivt hävdande av religiös identitet, lätt kan leda till religiös fundamentalism”. Personerna eller grupperna som inte tillhör en etnisk eller religiös majoritet kan alltså utsättas för diskriminering, marginalisering och förföljelse, avslutade msgr Camilleri.

Läs mer på hemsidan för Hjälp till kyrkan som lider

17 juli 2019, 13:34