Msgr Miguel Ángel Ayuso Guixot, sekreterare för Påvliga rådet för interreligiös dialog Msgr Miguel Ángel Ayuso Guixot, sekreterare för Påvliga rådet för interreligiös dialog  

Undervisa om fred ur kristet perspektiv

Påvliga rådet för interreligiös dialog har tillsammans med det ekumeniska Kyrkornas världsråd lanserat dokumentet ”Utbildning för freden i en multireligiös värld: ett kristet perspektiv” för att uppmuntra kyrkor och kristna organisationer att reflektera över anledningen till att världsfreden skakas om.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påvliga rådet för interreligiös dialog och Kyrkornas världsråd skriver att de ser dokumentet som "en viktig milsten i vårt ständiga engagemang för att stärka de ekumeniska relationerna genom främjandet av den interreligiösa dialogen".

Främja freden tillsammans

Det presenterades under en konferens i Genève om hur man kan ”Främja freden tillsammans” där sekreterare för det påvliga rådet msgr Miguel Ángel Ayuso Guixot och generalsekreterare för Kyrkornas världsråd Olav Fykse Tveit talade, liksom Heliga Stolens ständige observatör vid FN och andra institutioner i Genève apostoliska nuntien Ivan Jurkovič samt representanten för Förenade Arabemiratens ständiga mission Aalya Al Shehhi.

Under mötet fördjupade man sig bland annat i det historiska dokumentet som påven Franciskus och storimamen av Al Azhar skrev under i Abu Dhabi 4 februari i år om Mänskligt broderskap för världsfreden och den gemensamma samlevnaden.

Sociala sår måste bemötas

Msgr Ayuso konstaterade att vi lever i en fragmenterad värld där polariseringen ökar förutom den ekologiska krisen, den politiska, ekonomiska och sociala instabiliteten och att detta hotar välfärden om inte hela planetens existens. Terrorism, våld som motiveras av religion, radikalisering även genom social media, uttryck för hat och religiös extremism skapar våld är sociala sår som måste bemötas.

Han säger att dokumentet grundas på en ömsesidig övertygelse att utbildningen och även den om Europas kristna värden är grundläggande för konfliktlösning och för att undvika att konflikter upprepas och för att värna om allas lika rätt till värdighet.

 

23 maj 2019, 13:00