Påven Franciskus tar emot broder Alois, prior vid Taizé-kommuniteten Påven Franciskus tar emot broder Alois, prior vid Taizé-kommuniteten 

Broder Alois hos påven: Unga och ekumenik i fokus för Taizé

Påven Franciskus tog på torsdagen emot prior för den ekumeniska kommuniteten Taizé broder Alois. De möts en gång om året och påven uppskattar mycket kommunitetens engagemang för evangeliseringen för unga och dialogen mellan kristna och andra religioner. Broder Alois deltog också i ungdomssynoden.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Två dagar efter den apostoliska uppmaningen Christus vivit publicerades och som är frukten av synoden om unga som hölls i oktober förra året, tog påven Franciskus emot det ekumeniska brödraskapet Taizé:s prior broder Alois Löser tillsammans med några följeslagare.

Pilgrimsfärden för tillit på jorden

Broder Alois är tysk katolsk munk som tog vid som prior för denna franska kommunitet år 2005 efter dess grundare broder Roger Schutz. Besöket hos påven sammanföll just med att den apostoliska uppmaningen släpptes. Taizé fokuserar sitt engagemang på unga men även ekumenik. Pilgrimsfärden för tillit på jorden pågår sedan över 40 år genom möten i olika städer i Europa årligen och denna organiseras just av kommuniteten.

“Vi kan inte alltid vänta oss fantastiska trosvittnesbörd. Mycket ofta handlar det om en liten tro, men vi måste ta emot detta och tacka för det och följa med de unga framåt i tron”

Efter mötet med påven talade Vatican News med broder Alois. Han berättar att Taizé ser mötena med påven som en stor gåva för att de vittnar om gemenskapen mellan dem. ”Taizé är inte ett utomjordiskt land utan vi är en del av Kyrkan. Denna morgon talade vi återigen om Synoden om unga som jag deltog i. Jag tackade påven för att unga var närvarande vid mötet för att det, liksom företrädare för andra kyrkors närvaro ändrade atmosfären. Jag hoppas att en närvaro av andra kyrkor under kommande synoder kan vara ännu större.”

Christus vivit

Broder Alois berättar att han inte ännu har läst hela Christus vivit men att han är glad att påven har skrivit denna uppmaning. Utifrån det han hittills har läst tycker han att det är viktigt att påven understryker att vi inte ska vara rädda – rädda för att de unga kritiserar Kyrkan eller att de förslår något som kanske ses som nytt eller konstigt – och i stället ta emot förslagen och genast ge dem svaret att det inte är omöjligt.

Taizé tar emot unga i deras lilla tro säger broder Alois: “Vi kan inte alltid vänta oss fantastiska trosvittnesbörd. Mycket ofta handlar det om en liten tro, men vi måste ta emot detta och tacka för det och följa med de unga framåt i tron.”

Ekumenik och interreligös dialog

Han berättar att inte endast katoliker kommer till Taizé utan även protestanter, anglikaner och ortodoxa. Målet är att enas i Kristus genom bönen.

Broder Alois tycker att det är mycket viktigt att påven lägger stor vikt vid dialogen mellan kristna och även den interreligiösa – ett engagemang som också kommer från Andra Vatikankonciliet. ”Världen har förändrats och vi måste ge nytt liv till denna dialog med religionerna och med de andra kristna men även med vetenskapen och den moderna världen. Detta är inte bara en plikt i vår tro, utan kärnan i evangeliet är just dialogen med alla människor, för att Kristus har dött för alla och hela mänskligheten.”
 

05 april 2019, 10:25