Påven Franciskus under fastereträtten Påven Franciskus under fastereträtten  

Pontifikatets 6-årsdag – med blicken på det väsentliga

Påven Franciskus har levt och fortsätter at leva intensiva månader med resor och synoder. Hans sjätte år som påve präglades av övergeppsskandaler och lidande över interna attacker: svaret var en inbjudan att återvända till trons hjärta.

Andrea Tornielli – Vatikanstaten

På sjätte årsdagen av pontifikatets början, är påven engagerad i ett år fullt av viktiga internationella resor, märkt i början och i slutet av året, av två synoder: mötet för skydd av minderåriga i Vatikanen i februari, med ordförandena i världens biskopskonferenser, och den särskilda synoden om Amazonas, som kommer att äga rum i Vatikanen nästa oktober.

Den senaste resan till Förenade Arabemiraten hade stort genomslag eftersom Roms biskop där undertecknade en gemensam deklaration med Al-Azharas storimam. Ett dokument som förhoppningsvis kommer att få goda konsekvenser för religionsfrihet. Det ekumeniska temat kommer att vara i fokus under nästa resa till Bulgarien och sedan till Rumänien, medan den önskade men ännu inte organiserade resan till Japan kommer att bidra till att minnas den förödelse som orsakas av kärnvapen, som en varning för nutiden och för mänsklighetens framtid, då man nu upplever ett "tredje världskriget upphackat i stycken", som påven ofta säger.

Om man ser tillbaka på det senaste året kan man inte undgå övergreppsskandalerna som flammade upp igen, och de inre splittringar som ledde den tidigare nuntien Carlo Maria Viganò i augusti krävde påvens avgång, precis samtidigt som påven firade mässan med tusentals familjer i Dublin, för att bekräfta skönheten och värdet av det kristna äktenskapet. Anledningen var hanteringen av McCarrick-fallet. I denna situation bad Roms biskop alla världens troende att be rosenkransen varje dag under den följande marianska månaden oktober 2018 för att ”Guds folk i gemensam bön och bot, ska be Guds heliga moder och Ärkeängeln Michael, att skydda kyrkan från djävulen, som alltid strävar efter att separera oss från Gud och sinsemellan. En så detaljerad förfrågan har inget tidigare fall i kyrkans närmaste historia. Med sina ord och vädjan till Guds folk att be för att hålla ihop kyrkan, underströk påven Franciskus situationens allvar och samtidigt uttryckte han den kristna övertygelsen att det inte räcker med mänskliga medel för att säkerställa en lösning.

Återigen uppmanar påven till det väsentliga: kyrkan består inte av superhjältar (inte ens av super-påvar) och bör inte byggas på mänskliga resurser eller strategier. Han vet att ondskan är närvarande i världen, arvsynden existerar, och att för att rädda oss behöver vi hjälp ovanifrån. Att upprepa det betyder inte att minska personers personliga ansvar eller institutionernas, utan att placera dem i sitt verkliga sammanhang.

"Med denna bön om förböner" läste man i Vatikanens kommuniké med påvens uppmaning att be rosenkransen i oktober, "ber påven de troende i hela världen att be den Helige Guds Moder, att sätta kyrkan under sin skyddande mantel: att bevara den från den ondes angrepp, den stora anklagaren, och samtidigt göra kyrkan mer medveten om de fel, misstag, och övergrepp som begåtts i nutiden och i det förflutna."

I nutiden och i det förflutna, för att det skulle vara ett misstag att "skylla" på de som kom före oss och presentera sig som "rena". Ännu idag måste kyrkan be Någon annan att bli befriad från ondskan. En verklighet som påven, i kontinuitet med sina föregångare, ständigt påminner om.

Kyrkan återlöser inte sig själv från det onda som drabbar henne. Även de sexuella övergreppen som begåtts av präster och gudsvigda, kommer man inte över genom självrenande processer eller genom att anförtro sig till de som har tagit på sig rollen att verka som renare.

Alltmer effektiva normer, ansvar och öppenhet är nödvändiga, verkligen oumbärliga, men de kommer aldrig att vara tillräckligt. Påven Franciskus påminner oss om att kyrkan inte är självtillräcklig. Hon vittnar om evangeliet för många skadade män och kvinnor i vår tid, just för att kyrkan även känner igen sig i behovet av läkning, barmhärtighet och förlåtelse från sin Herre. Kanske aldrig mer än nu, under det oroliga gångna året, det sjätte av hans pontifikat, presenterar sig påven som en "förlåten syndare". Han följer kyrkofäderna och sin närmaste föregångare Benedictus XVI:s lära, och vittnar om denna väsentliga och mycket aktuella del i den kristna tron.

13 mars 2019, 13:23