P Zollner P Zollner  

Pater Zollner: Mötet om minderåriga kommer ge konkreta resultat

Vatican News talade med pater Hans Zollner efter att mötet om skydd av minderåriga i Kyrkan hade avslutats för att få en bild av hur man ska följa upp det hela.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Pater Zollner som har varit referensperson för mötet om skydd av minderåriga i Kyrkan i Vatikanen 12-24 februari 2019 försäkrar om att mötet kommer att leda till konkret handling. Han är övertygad om att detta toppmöte mellan påven Franciskus, ordförande för världens biskopskonferenser och superiorer för ordnar kommer att leda till avsevärda och konkreta resultat. Som svar på kritiken om att mötet endast har gett tomma ord svarar han att det krävs tålamod och att Kyrkan inte står på ruta ett i kampen mot övergrepp.

“En expertgrupp har skapats som ska resa ut till biskopskonferenserna i världen där behov av hjälp är som störst”

Han säger att man på tre och en halv dag inte kan förändra hela världen men att man under mötet har tagit emot konkret och viktig vägledning. Även efter det stora mötets slut har man hållit ett antal möten. Där sammanställs riktlinjer för Vatikanstaten och statens lagar och en expertgrupp har skapats som ska resa ut till biskopskonferenserna i världen där behov av hjälp är som störst. P Zollner berättar att det t ex i Afrika och Asien inte finns en kultur av skydd mot minderåriga och att experterna ska hjälpa Kyrkan på dessa platser att skydda dem och att skapa en anda av medvetenhet och säkerhet.

Omvändelse

P Zollner berättar att man genom mötet har satt igång en process som fortsätter även då mötet är avslutat. Han betonar att Kyrkan inte står på ruta ett i kampen mot övergrepp och att man nu fortsätter att skapa säkerhet och skydd genom att hjälpa de biskopar som ligger efter i denna utveckling att omvändas och gå in i ett nytt beteende. Han berättar att afrikanska och asiatiska biskopar har sagt att problemet endast finns i västvärlden, men att detta har visat sig inte vara riktigt.

Under mötet har deltagarna lyssnat på flera vittnesbörd från övergreppsoffer och p Zollner berättar att ingen var oberörd av dem. Han tror att alla deltagare är beslutsamma att göra allt för att förbättra situationen i Kyrkan.

 

27 februari 2019, 11:27