Påven på väg till mötet Påven på väg till mötet  

Fyra dagar som kommer att lämna spår efter sig

Mellan den 21-24 februari äger mötet om skydd av minderåriga rum i Vatikanen, med främsta mål att lyssna på offren, öka medvetenheten och öppenheten i frågan, liksom understryka biskoparnas ansvar.

Andrea Tornielli – Vatikanstaten

Mötet om skydd för minderåriga som äger rum i Vatikanen är avsett att lämna ett spår efter sig. Förutom den oumbärliga insikten om de konkreta stegen som måste tas mot övergreppsbrott, är målet att lämna ett spår i medvetandet i hela kyrkan av de dramatiska konsekvenserna som outplånligt orsakas de minderåriga som drabbas.

Bryta tystnaden

De utsatta barnens och ungdomarnas röster kommer inte att förbli ohörda. Deras rop är avsett att bryta tystnadens barriär som alltför länge har förhindrat förståelsen.

Ökad medvetenhet

Det första målet, i kölvattnet av de senaste två påvarnas personliga vittnesbörd - då de ofta träffade övergreppsoffer, lyssnade på dem, grät och bad med dem - är en ökad medvetenhet hos präster och gudsvigda över denna avskyvärda handling. Ett brott som för evigt markerar själen på pojkar och flickor som av sina föräldrar har anförtrotts prästerna för att forma dem i tron.

Först och främst handlar det inte om lagar och förordningar, inte heller om byråkratiska frågor eller statistik. Det handlar om att lyssna på offren, och försöka ta del av deras smärtsamma drama, och göra deras sår till sina. Det är en förändrad mentalitet som krävs, för att ingen någonsin mer låtsas att inte se, bemöter övergrepp ytligt, täcker över eller förminskar allvaret.

Dag ett – biskoparnas ansvar

För första gången kommer temat att behandlas i ett globalt perspektiv, för att omfatta olika erfarenheter och kulturer. Den första dagen kommer huvudtemat att vara biskoparnas ansvar, deras pastorala, andliga och juridiska ansvar och uppgift.

Dag två - accountability

Den andra dagen kommer huvudsakligen att handla om accountability, om att stå till svars och till vem, att diskutera lösningar i förhållande till den kanoniska rätten, för att se över de fall där biskoparna har brutit sin plikt och har agerat med vårdslöshet.

Dag 3 - Insyn i kyrkans förfaranden

Slutligen dag tre, som framförallt kommer att handla om insyn, civila myndigheters insyn, liksom de troendes, i kyrkans interna förfaranden, för att platserna som minderåriga vistas på ska bli säkrare. Mötet kommer att avslutas på söndagen, efter mässan som firas i Sala Regia, med ett avslutningstal av påven Franciskus.

Gemensam botgöring

Mötet i Vatikanen är framförallt en kyrklig händelse, en dialog mellan herdar i gemenskap med Petri efterträdare. Det är därför som bön och möten med offer för att lyssna på dem, finns med varje dag. De första tre dagarnas arbete kulminerar i en botgöringsceremoni på lördagen, för inför en så avskyvärd och allvarlig synd är alla troende kallade att ödmjukt be om förlåtelse för såret som tillfogats på Kyrkans kropp och den skada det innebär på dess uppdrag att vittna om evangeliet.

Inte på ruta ett

Det här nya steget är det senaste i en rad initiativ som började för knappt tjugo år sedan, med införandet av allt strängare och mer effektiva lagar för att bekämpa övergrepp. Rutiner som kraftigt har minskat antalet fall, vilket framgår av alla nyligen publicerade rapporter. De övergreppsanmälningar som kommer fram idag går, i de allra flesta fall, tillbaka många år, och inträffade före ikraftträdandet av de nya reglerna.

Bekämpa i och utanför kyrkan

Med mötet som öppnats i Vatikanen, visar kyrkan på en väg som gäller inte bara för sin egen hierarki och kommuniteter, utan på ett smärtsam vittnesbörd och ett tydligt engagemang för hela samhället. Eftersom skyddet av minderåriga gäller alla, vilket framgår av de höga siffrorna på övergrepp på minderåriga i världen.

21 februari 2019, 12:34