Pater Federico Lombardi Pater Federico Lombardi 

Program för mötet i Vatikanen om skydd av minderåriga

Mötet kommer att hållas i påvens närvaro och det ska äga rum i den Nya Synodshallen. Uppgiften att moderera mötet ha påven anförtrott jesuitpater Federico Lombardi. De fyra dagarna ska omfatta arbetsgrupper, bön, vittnesmål, en botgöringsliturgi och slutligen en mässa.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Organisationskommittén för mötet "Skydd av minderåriga i kyrkan", som hålls i Vatikanen mellan den 21-24 februari, träffades i Rom åpå torsdagen den 10 januari.

Påven ska vara med hela tiden

I slutet av mötet mottog påven kommitténs medlemmar, för att uppdatera honom om förberedelserna inför mötet. Det omfattar plenarsessioner, arbetsgrupper, bön, vittnesmål, en botgöringsliturgi och slutligen en mässa. Påven Franciskus försäkrade om sin närvaro under hela mötesperioden.

Påven gav jesuitpater Federico Lombardi uppgiften att moderera mötet.

Globalt möte mellan herdar

Alessandro Gisotti, tillfällig presstalesman sa i förra veckan till de samlade journalisterna att mötet har ett konkret syfte: målet är att alla biskopar har helt klart för sig vad som måste göras för att förebygga och bekämpa övergrepp:

”Påven Francis vet att det är ett globalt problem och att det bara kan hanteras med ett globalt svar. Han vill att mötet ska vara en samling av herdar, och inte en konferens med studier – ett möte som omfattar både bön, undervisning och handling.”

”För påven är det viktigt att biskoparna som deltar återvänder till sina stift, medvetna om de regler som ska tillämpas och därmed vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra övergrepp, för att skydda offer, och för att säkerställa att inget ärende förmörkas eller blir bortglömt.”

”Med hänsyn till de stora förväntningarna som har skapats kring mötet är det bra att understryka att Kyrkan inte befinner sig i början kampen mot övergrepp. Mötet är en etapp på en smärtsam, men fortsatt vandring, som kyrkan har gjort med beslutsamhet i över femton år.”

22 januari 2019, 16:00