Unga under synoden Unga under synoden 

Internationellt forum för unga i synodens kölvatten

I ljuset av biskopssynoden om ungdomarna, tron och kallelseurskiljningen och den kommande Världsungdomsdagen i Panama bjuder den Påvliga avdelningen för lekmän, familjer och livet in till ett Internationellt forum för unga, 18-22 juni i Rom i år, om mottagandet av och fortsättningen på den synodala vandringen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Forumet mål är att se resultatet av synoden på internationellt plan. Unga delegater för biskopskonferenserna och ledare för internationella rörelser och kommuniteter kommer att bjudas in och man hoppas även att de unga som deltog som åhörare vid synoden kan närvara, för att dela med sig av sin upplevelse.

“Detta internationella forum kommer säkerligen bli ett tillfälle för att på nytt ge de unga ordet och höra vad de kan göra i sina länder”

Vatican News har talat med den Påvliga avdelningens sekreterare f Alexandre Awi Mello och han berättar att man med det Internationella forumet för de unga vill fortsätta vandringen man inledde vid synoden. Den synodala vandringen har ännu bara kommit halvvägs, berättar han, och man vill nu efterleva slutdokumentet och inte bara lägga det till handlingarna: “Detta internationella forum kommer säkerligen bli ett tillfälle för att på nytt ge de unga ordet och höra vad de kan göra i sina länder, stift och även i deras rörelser”.
 

11 januari 2019, 11:22