Kärnforskare Kärnforskare  

Heliga Stolen vid FN om faran med användning av kärnenergi

Msgr Bernardito Auza, Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York talade vid den 73:dje generalförsamlingen om effekter av radioaktiv stålning. Han påminde om kärnkatastroferna i Tjernobyl och Fukushima

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Msgr Auza uttryckte sin uppmärksamhet för det arbete som FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar (Unscear) utför med utgångspunkt från kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl i Ukraina och Fukushima i Japan. Dessa olyckor påminner om de mycket allvarliga riskerna med kärnenergi sa msgr Auza och underströk att det därför är av största vikt att det internationella samfundet antar en stor försiktighet vid användning av kärnenergi för fredliga ändamål. Han sa även att Unscear:s forskning även kan tillämpas vad gäller radioaktiviteten efter användning av kärnvapen, särskilt mot städer.

“Det är av största vikt att det internationella samfundet antar en stor försiktighet vid användning av kärnenergi för fredliga ändamål”

Msgr Auza påminde om de som har dött och skadats efter strålskador i Hiroshima och Nagasaki och uttryckte sitt hopp om att dessa blir de enda offren för kärnstrålning.

Heliga Stolen väntar otåligt

Han sa att Heliga Stolen väntar otåligt på att få ta del av slutresultaten av FN:s kommittén om katastrofen i Fukushima. Sedan uppmuntrade han det nära samarbetet mellan Unscear och andra kommittéer som hanterar frågan inom FN som Internationella atomenergiorganet, Världshälsoorganisationen och Internationella arbetsorganisationen för att bidra till en fördjupad kunskap om strålningseffekterna på människan och miljön.
 

07 november 2018, 13:31