Presskonferens 24 oktober om synodens arbete Presskonferens 24 oktober om synodens arbete 

Biskopssynoden: Gud är en abstrakt tanke för de unga

Trots att många unga går i mässan och biktar sig och trots 12 års katekesläsning förblir Gud en abstrakt tanke för dem – detta sa synodsfäderna under onsdagens presskonferens om synodens arbeten.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Onsdagen 24 oktober diskuterade synodsfäderna kring synodens slutdokument och ett brev till de unga från synoden lästes upp, ett brev som kommer att läsas upp officiellt på söndag 28 oktober vid synodens avslutning.

Fulla kyrkor men vad händer utanför dem?

Biskop Andrew Nkea Fuanya från Kamerun sa att församlingarna i Afrika är så fulla att det inte finns plats för alla unga som kommer. Problemet är att de unga efter ibland flera timmars glada firanden går ut i en värld av arbetslöshet, utan vård, stor fattigdom och krig. Biskopen berättade att man i Afrika ser familjens roll med samma värdegrund som kyrkan och går från generation till generation och att de unga följer fortfarande de äldre.

På frågan varför kyrkan frodas i Afrika sa han att han tror att det beror på att man lever i gemenskap i Afrika. Men han la till att man på kontinenten kämpar mot individualismen som kryper sig på och att gemenskapen och kontakterna försvinner så snart personer stänger in sig i stora hus och bygger höga murar. Kyrkan som gemenskap och familj är mycket stark i Afrika berättar han och att om individualismen skulle rota sig skulle kyrkan bli tom.

Biskopen sa även att kyrkan måste tala ett entydigt språk och tala sanning med de unga. Det är viktigt att sanningen inte urvattnas, särskilt vad gäller känsliga ämnen.

Gud är inte en abstrakt idé

Ärkebiskopen Grzegorz Ryś från Polen berättade i sin tur att Polens församlingshem är fulla, att omkring 50% av landets unga går i kyrkan och biktar sig regelbundet men att detta nödvändigtvis inte betyder att de känner Jesus. Han sa att Gud för många unga är en abstrakt idé trots 12 års katekesläsning och att de unga vet mycket lite om tron. Han förklarade att om du frågar unga polacker om värden, ligger familjen högt uppe på listan medan tron ligger långt ner. Familjen är viktig på grund av relationerna berättade han och tog jul och Påsk som exempel: de unga ser dessa helger som viktiga för familjesammankomsterna och inte som religiösa högtider. Ärkebiskopen sa att han inte vill vara dömande men att det är viktigt att notera detta.

Hjälpa de unga att ta avgörande beslut

Kardinal Reinhard Marx från Tyskland berättade att påven Franciskus har beslutat att synoderna ska vara en del i en global process och en väg att föra kyrkan framåt på. Kardinalen sa att åldrarna 15-28 är avgörande för att de unga tar då avgörande beslut och att detta är en känslig ålder och att kyrkan måste förstå detta. Han sa att det är avgörande att stå vid de ungas sida för att annars förlorar kyrkan sin spelplan för evangelisationen.

Kvinnor

På frågan om kvinnornas roll I kyrkan svarade kardinal Marx att man inte kan göra framsteg utan förändring och utveckling. Frågan om kvinnors roll i kyrkan är viktig sa han och att kvinnor behöver ta del av kyrkans beslutsfattande processer och att de i vissa fall redan är det. Han la till att han kanske skulle ha varit emot detta för 30 år sedan men tackar Gud för att han inte fastnade där.

Kardinalen sa att kyrkan måste förstå tiden och utvecklingen av jämlikheten och att detta är Guds gåva till kyrkan i evangeliets ljus och att det vore dumt att inte utnyttja kvinnors potential.

Sexualitet ska inte exploateras av ideologiska skäl

På frågan om användning av förkortningen HBTQ i synodens slutdokument svarade msgr Nkea att vi måste vara försiktiga med språket vi talar. Han sa att kyrkan är den enda som är emot vissa ideologier och att vissa hjälpprogram talar för abort och att detta är oacceptabelt. Han säger att detta dessutom inte vore till någon hjälp att använda denna förkortning i slutdokumentet eftersom 99,9% av de unga i världens stift inte vet vad det betyder och la till att om man skulle använda uttrycket i dokumentet skulle man behöva känna till det väl för att förklara det för andra.

Kardinal Marx fick frågan om inställningen till olika sexuell läggning och hur kyrkan i Tyskland hanterar denna fråga. Han svarade att man den senaste tiden tar upp frågan i Tyskland och att man talar om detta under synoden, men underströk att detta inte är en synod om sexualitet. Det finns lobbying från olika sidor som vill få sin agenda hörd sa kardinalen och varnade för dem som använder frågor om sexualitet för att exploatera ideologier. Han sa att kyrkan behöver använda sig av ett språk som alla förstår och som ser till olika kulturer utan att homogenisera dem och la till att för Jesus är sexualiteten inte hela personen utan endast en del av den.

Kardinal Marx kommenterade sedan frågan om sexuella övergrepp och berättade att man har talat om detta under synoden och om att en attitydförändring är nödvändig. Han citerade även påven Franciskus som vid upprepade tillfällen säger att övergreppsfrågan även handlar om maktövergrepp.
 

25 oktober 2018, 12:04