Synodens pilgrimsvandring Synodens pilgrimsvandring 

Biskopssynoden: Nyckelordet är "synodialitet"

Vid torsdagens presskonferens om synodens arbete tog man upp två punkter, synodialitet som en väg framåt och sexuella övergrepp i kyrkan

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Synodfäderna och synodens åhörare gick en 6 kilometer lång pilgrimsvandring på torsdagen från Monte Mario till Peterskyrkan. Mässan i Peterskyrkan hölls av ärkebiskop Rino Fisichella, ordförande för Påvliga rådet för främjande av ny evangelisation och påven Franciskus var närvarande.

"Synodialitet"

Ärkebiskopen Hector Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. från Peru sa att synoden är ett stort samarbete och att kyrkans förståelse för "synodialitet" har utvecklats. Han sa att "synodialitet" är nyckelordet och att kyrkan måste praktisera detta för att växa.

Kardinal Arlindo Gomes Furtado från Kap Verde sa i sin tur att metoden man har följt under synoden har skapat glädje och gemenskap och att detta är vägen som kyrkan ska ta.

En av synodens åhörare Lucas Barboza Galhardo från Brasilien sa att det har varit en stor öppenhet och glädje under synoden och at than upplever att de unga har fått sina roster hörda och att han tycker att denna process nu ska fortsätta.

Övergreppsskandaler
Sedan övergick man till frågan om sexuella övergrepp i kyrkan och Galhardo sa att det är mycket svårt att höra vittnesbörden om övergrepp men att han inte tycker att det som har hänt kan tala för hela den universella kyrkan.
Ärkebiskopen Vidarte sa att detta som har hänt inte bara har skadat dessa personers kroppar utan även deras själar. Han la till att kyrkan måste pånyttfödas.

Kardinal Furtado sa att detta är en stor skandal för kyrkan och hela samhället och att alla måste samarbeta för att slå ut problemet. Sexuella övergrepp kan inte accepteras i kyrkan och kyrkan ska dessutom hjälpa hela samhället att slå ut det.

Kardinal Gualtiero Bassetti sa att de sexuella övergreppen inom kyrkan har skadat hela Kristi kropp och att hela kyrkan lider. Han sa att kyrkan måste ta ansvar för detta och samarbeta med de civila myndigheterna och rättsväsendet.
Kardinalen sa vidare att nyckeln till att lösa problemet är förebyggande insatser och att seminarier med stor mänsklig kännedom utser kandidater till prästerskapet och ordenslivet. Det räcker inte med att rapportera det som har hänt utan kyrkan m¨åste nu ta till alla medel för att förebygga detta.
 

26 oktober 2018, 11:06