Kardinal Parolin om sexuella övergrepp i kyrkan

Inför påven Franciskus 24:e apostoliska resa till Irland i samband med Familjernas Världsmöte gjorde Vatican News en intervju med den Heliga Stolens statsekreterare, kardinal Pietro Parolin.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

I intervjun talade kardinal Parolin även om den senaste tidens rapporter om sexuella övergrepp i kyrkan. Han fokuserade på kyrkans första plikt att ta hand om offren. Efter det måste kyrkan erkänna, utrycka ånger och göra bot för det som har hänt i det förgångna, och engagera sig för att förebygga att liknande brott inte sker i framtiden, sa han.

 

22 augusti 2018, 10:53