Kardinal Merry del Val och Pius X Kardinal Merry del Val och Pius X 

Kardinal Merry del Val och ödmjukhetslitaniorna

När påven Franciskus mötte nuntierna i Vatikanen för ett par veckor sedan avslutade han sitt tal till dem med att understryka vikten för kyrkans ambassadörer att sträva efter ödmjukhetens dygd. Han uppmanade dem därför att be kardinal Rafael Merry del Vals ödmjukhetslitanior.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus avslutade sitt tal till nuntierna med att uppmana till att be ödmjukhetslitaniorna. I tider av arrogans, baktal, klagan  och frestelser att falla för högmod – alla saker påven nämnde – gav påven dessa hundra år gamla litanior som medicin, skrivna av Pius X:s statssekreterare.

Ödmjuk gudsvigd

Kardinal Merry del Val var påven Pius X statssekreterare och under hela pontifikatet hans närmaste man i kurian, liksom gode vän. Han är även kallad hans tvillingsjäl för deras goda samarbete, trots att de kom från mycket olika bakgrund.

Kardinal Rafael Merry del Val föddes i London 1865 i en aristokratisk spansk familj. Driven av en äkta kallelse till prästämbetet prästvigdes han 1888, endast 23 år gammal, och redan vid 35 års ålder ägde hans biskopsvigning rum. Tre år senare utnämnde den nyvalde påven Pius X honom kardinal, och i samband med det till sin personlige sekreterare, statssekreterare och det Apostoliska Palatsets prefekt. Denna ”rekordkarriär” gjorde Merry del Val i en anda av ödmjukhet och lydnad, med mottot ”Da mihi animas, coetera tolle” – Ge mig själar, ta resten ifrån mig. Hans dröm och kallelse var apostolat.

”Mod ers eminens!”

Leo XIII hade sett den unge gudsvigdes dygder och förmågor, men det var hans efterträdare som oupplösligt kopplade hans namn till sitt pontifikat. I konklaven som följde Leo XIII:s död, föll rösterna på patriarken av Venedig, kardinal Giuseppe Sarto. När han efteråt i det Paulinska kapellet bad Herren att avlägsna pontifikatets enorma börda från hans axlar, förstod han vem personen han behövde vid sin sida var, msgr. Merry del Val, konklavens sekreterare, som strax efter valet hade viskat i hans öra: ”Mod ers eminens!”.

Redan dagen efter konklaven bad Pius X msgr. Merry del Val att vara hans statssekreterare. Två män med olika bakgrund, utbildning och temperament, vars öde den dagen sammanfogades av försynen. ”Acceptera min förfrågan. Det är Guds vilja. Låt oss arbeta och lida tillsammans av kärlek till kyrkan.”

Ung utlänning? - Han är ett helgon!

I kurian var det många som tog beslutet med en viss undran över valet av en så ung statssekreterare, och till råga på allt inte en italienare. När man frågade pven svarade han: "Jag valde honom eftersom han är en polyglott. Född i England, utbildad i Belgien, spansk av nationalitet, har bott i Italien, diplomatson och diplomat själv, han känner till problemen i alla länder. Han är väldigt lågmäld, han är en helgon. Han kommer varje morgon och informerar mig om alla problem i världen. Jag behöver aldrig göra invändningar.”

Då kardinal Merry del Val tog emot sin kardinalsberetta gav Pius X honom en ovanlig eloge: ”Den goda doft av Kristus, herr kardinal, som ni spridit i alla miljöer, och nu här, er mångfaldiga välgörenhetsverksamhet som ni som präst har drivit, speciellt här i Rom, har med beundran gett er, universell uppskattning.”

Guds tjänare

Den trogne kardinalen arbetade vid påvens sida under det 11 år långa pontifikatet, och stöttade honom i hans reformer och i kampen mot antiklerikala strömningar i början av 1900-talet. Pius X dog den 20 augusti 1914, och kardinal Merry del Val levde till den 26 februari 1930. 

När Pius X dog i augusti 1914, bad kardinal Merry del Val Benedictus XV att få träda av som statsekreterare, för att ägna sig åt apostolatet,vilket delvis beviljade honom. Men Benedictus XV ville ha honom nära och utsåg honom till sekreterare för Troskongregationen, för vilken påven själv då var prefekt. Han var även Peterskyrkans ärkepräst och prefekt för Petrusfabriken, fram till din död den

Det var påven Pius XII som påbörjade kardinal Merry del Vals saligförklaringsprocess 1953. Han bär nu den första titeln i den påbörjade saligförklaringsprocessen – Guds Tjänare.

Litanior i katolsk anda

Varje dag bad kardinal Rafael Merry del Val de ödmjukhetslitanior som han hade skrivit. Litaniorna påminner bönen oss om vad vi behöver frigöra oss från, för att nå ödmjukhet. Litaniorna är ett uttryck för den djupa katolska andan att förneka allt för sig själva, och offra allt för att kyrkan, i fullkomlig tillit till den gudomliga Försynen.

Ödmjukhetens litaniorna

O Jesus, med blitt och ödmjukt hjärta, hör mig.

Från önskan att vara uppskattad,                                                                 frigör mig Jesus

Från önskan att vara avhållen,                                                                     frigör mig Jesus

Från önskan att vara upphöjd,                                                                     frigör mig Jesus

Från önskan att vara aktad,                                                                          frigör mig Jesus

Från önskan att vara berömd,                                                                                     frigör mig Jesus

Från önskan att man ska föredra mig före andra,                                          frigör mig Jesus

Från önskan att vara rådfrågad,                                                                    frigör mig Jesus

Från önskan att vara bekräftad,                                                                    frigör mig Jesus

Från rädslan att bli förödmjukad,                                                                 frigör mig Jesus

Från rädslan att bli föraktad,                                                                                      frigör mig Jesus

Från rädslan att bli avvisad,                                                                         frigör mig Jesus

Från rädslan att bli förtalad,                                                                         frigör mig Jesus

Från rädslan att bli bortglömd,                                                                     frigör mig Jesus

Från rädslan att bli till åtlöje,                                                                                      frigör mig Jesus

Från rädslan att bli anklagad,                                                                                     frigör mig Jesus

Från rädslan att bli misstänkt,                                                                     frigör mig Jesus

Att andra är mer älskade än jag,                                                                   Jesus, ge mig nåden att önska det

Att andra är mer uppskattade än jag,                                                            Jesus, ge mig nåden att önska det

Att andra må växa i världslig mening, och jag må minska,                             Jesus, ge mig nåden att önska det

Att andra blir utvalda och jag åsidosatt,                                                        Jesus, ge mig nåden att önska det

Att andra blir berömda och jag förbisedd,                                                     Jesus, ge mig nåden att önska det

Att man föredrar andra före mig i varje sak,                                                  Jesus, ge mig nåden att önska det

Att andra kan vara mer heliga än jag, om blott jag blir så helig som jag kan,

               Jesus, ge mig nåden att önska det

26 juni 2019, 12:46