Barmhärtighetsmissionärer Barmhärtighetsmissionärer  

Den internationella välgörenhetsdagen till minne av moder Teresa

Den internationella välgörenhetsdagen grundades av FN:s generalförsamling i december 2012 vars primära syfte är att öka medvetenheten och skapa en gemensam plattform för välgörenhetsrelaterade aktiviteter över hela världen för individer, välgörenhetsorganisationer, filantropiska och frivilliga organisationer. FN hoppas att "välgörenhet ska bidra till att främja en dialog mellan människor från olika kulturer och religioner, såsom solidaritet och ömsesidig förståelse".

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten 

Det datum som valts för den internationella välgörenhetsdagen är den 5 september, till minne av den heliga Moder Teresas dödsdag den 5 september 1997.

Det var under en tågresa som 36-åriga Anjezë Gonxhe Bojaxhiu fick en uppenbarelse och hörde en röst som: "Kom, bär mig in i de fattigas hålor. Jag kan inte gå ensam, de känner mig inte, de vill inte veta av mig. Kom, var mitt ljus." Därefter bestämde hon sig för att viga sitt liv åt de fattiga och sjuka.

Moder Teresas systrar - Barmhärtighetsmissionärer

Den 7 oktober 1950 grundade Moder Teresa The Charity Missionaries, barmhärtighetens missionärer.  I hennes ord skulle de ta hand om "de hungriga, de nakna, de hemlösa, de förlamade, de blinda, de spetälskade, alla de människor som kände sig oönskade, oälskade, alla de människor som samhället kallade för bördor och skam". Vid 1997 hade den 13-medlems Calcutta-församlingen blivit vuxen till över 4000 systrar som tog hand om välgörenhetscentra över hela världen, vårdar flyktingar, blinda, funktionshindrade, åldrade, alkoholister, fattiga och hemlösa och offer för översvämningar, epidemier och svält

Moder Teresa, "vars liv och goda gärningar för några av de fattigaste och mest utsatta människorna i världen är en inspiration och ett stort exempel" sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. 1979 fick hon emot Nobels fredspris och den 4:e september 2016 helgonförklarades hon av påven Fransiskus.

Utbildning och ökad medvetenhet

FN uppmuntrar alla dess medlemsstater, både internationella och regionala organisationer och det civila samhället att fira denna dag genom att uppmuntra välgörenhetsarbete, skänka pengar och tid till de behövande samt öka medvetenheten kring välgörenhet genom utbildning.

05 september 2018, 15:45