Fredsjournalistik Fredsjournalistik 

Påven Franciskus och fredsjournalistik i människans tjänst

På söndag, 13 maj, firas den 52:a Världsdagen för sociala kommunikationer och titeln på påven Franciskus’ budskap till dagen är ”Sanningen skall göra er fria (Joh 8:32) Fejknyheter och fredsjournalistik”. Påven uppmanar journalister att verka i sanningens tjänst. Vatican News har talat med professor Johan Galtung som var idégivare till fredsjournalistiken.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Fredsjournalistik

Främja en fredsjournalistik, “en journalistik som utövas av personer till personer”. Påven Franciskus budskap till Världsdagen för sociala kommunikationer, som firas 13 maj, publicerades redan 24 januari och talar om en journalistik för sanning och fred och som står i alla människors tjänst och särskilt dem "som inte har någon röst". Påven understryker att den ska vara ”engagerad i att visa alternativa lösningar på upptrappning av ramaskri och verbalt våld”. 

Journalistik ska tjäna sanningen

Journalistik ska tjäna sanningen och inte särskilda intressen, skriver påven och att den inte får bli ett vapen för att förstöra människor. Den ska inte heller skapa rädsla för förändringar, utan tjäna det gemensamma bästa och främja försoning och möteskultur.

“Fredsjournalistik ska visa alternativa lösningar på upptrappning av ramaskri och verbalt våld”

Kyrkans universella mission 

I juni 2017 bad påven uttryckligen katolsk media att fortsätta att arbeta med teknologiska och sociala system som samverkar i kyrkans universella mission och att den ska fortsätta att främja “hoppfullhet och att den ska vara tillgänglig för alla”.

“Sanningen skall göra er fria (Joh 8:32) Fejknyheter och fredsjournalistik”

Johan Galtung - fredsjournalistikens idégivare

Norrmannen professor Johan Galtung var idégivare till fredsjournalistiken på 1960-talet. Han är nu 87 år och ses som en av vår tids mest inflytelserika intellektuella. I en intervju med Vatican News berättar han om hur aktuell vikten av en fredsjournalistik är idag och om det stora stödet för detta från påven Franciskus sida.

Det är lätt att skapa negativa nyheter 

Han berättar att hans vilja att arbeta för en fredsjournalistik började då man på 60-talet talade om Kuba och Kongo. Han såg då i norsk press, att för att lätt skapa nyheter skulle de vara negativa, ha att göra med krig, inte vara strukturerade, söka någon att ge skulden och sist men inte minst handla om andra länder - framstående länder och personligheter.

Han berättar att han nu ser att man nu skiljer på positiv och negativ fredsjournalistik – den negativa, där man söker konfliktlösningar och den positiva, som försöker utforska möjligheter till positivt samarbete.

“Professor Galtung ser påven Franciskus som en av vår tids mest positiva förebilder”

Professor Galtung ser påven Franciskus som en av vår tids mest positiva förebilder och är djupt tagen av att han stödjer just fredsjournalistiken. Han är en stor beundrare av påven och för honom är budskapet till Världsdagen för sociala kommunikationer ett stort lyft och stöd.

De vet inte ens vad som menas med fred

Han tror att massmedia har svårt att föra en fredsjournalistik och bara intresserar sig för krig, för att de inte vet hur man skriver och inte ens vet vad som menas med fred. Han tar upp ett exempel; att man i Danmark plötsligt började tala om försoning angående viktiga händelser i det förflutna, men som journalister inte hade skrivit något om, för att de inte ens hade någon uppfattning om dessa.

Det viktigt att införa fredsjournalistiken

Professor Galtung anser att det handlar om att utbilda journalister. Han berättar att journaliststudenter, då han som professor i sociologi vid Columbia University i New York undervisade dem, inte hade en aning om vad det han kallar en positiv journalistik var för något - och att detta är en världsledande journalistutbildning. Därför, säger han, är det viktigt att införa fredsjournalistiken.

“Påven: Fredsjournalistik är en journalistik som utövas av personer till personer”

Intervju prof. Galtung på engelska
10 maj 2018, 12:33