Påven Franciskus under den allmänna audiensen Påven Franciskus under den allmänna audiensen   (ANSA)

Påvens audiens: Måttfullhet ger balans i en värld av överflöd

Efter själsstyrka, rättfärdighet och tålamod inbjöd påven Franciskus till att reflektera över den fjärde kardinaldygden: måttfullhet. Den gör inte livet grått, utan tvärtom ger den glädjen i att "bättre kunna njuta av livets goda".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Måttfullhet, temat för påvens katekes vid onsdagens allmänna audiens på Petersplatsen, avslutar trosundervisningen om de fyra kardinaldygder som påven Franciskus har lett under de senaste veckorna. "För grekerna - konstaterar påven – var målet med dygderna glädje". "Det är inte sant att måttfullhet gör livet grått och glädjelöst”, konstaterade påven och beskrev måttfullhet med hjälp av kyrkofäderna och den katolska kyrkans katekes.

Disciplin och gränser

För grekiska filosofer betyder måttfullhet "makt över sig själv". "Denna dygd är därför förmågan till självkontroll, disciplin, konsten att inte bli överväldigad av upproriska passioner", konstaterar påven. I katekesen är det dygden som "säkrar viljans herravälde över instinkterna och håller begär inom ärlighetens gränser".

Påven fortsätter:

”Därför är måttfullhet, som ordet säger, det rätta måttets dygd. I varje situation beter den måttfulle sig klokt, eftersom personer som agerar styrda av känslor, eller överflöd, i slutändan är opålitliga. I en värld där många är stolta över att säga vad de tycker, föredrar den måttfulle att tycka det de säger. Förstår ni skillnaden? Säg inte vad du tänker, ... nej: tänk på vad du säger.”

Vikten av att hålla impulser och ord i schack

Inför livets nöjen, fortsätter påven Franciskus, lär måttfullhet oss att handla klokt. "Impulsernas fria förlopp och den totala rätten att roa sig, vänder sig i slutändan mot oss själva och kasta oss in i ett tillstånd av tristess" varnade påven. Den måttfulle personen väger också orden noggrant.

”Den måttfulle tillåter inte ett ögonblick ilskan att förstöra relationer och vänskaper. Särskilt i familjelivet, där hämningarna sänks, riskerar alla att inte bromsa irritationer och hålla ilskan under kontroll. Det finns en tid att tala och en tid att vara tyst, och båda behöver måttfullhet.”

Tillrättavisa vid behov, men med förståelse och empati

Påven Franciskus konstaterar att, att kontrollera sitt humör inte alltid innebär att man är fredlig, ibland kan det vara nödvändigt att bli indignerad eller uttrycka förebrående ord.

”Den måttfulle vet att ingenting är mer obekvämt än att tillrättavisa en annan, men han vet också att det är nödvändigt: annars skulle han ge ondskan fritt spelrum. Den måttfulle hållrt ihop ytterligheterna: han bekräftar absoluta principer, hävdar icke förhandlingsbara värderingar, men vet också hur man förstår människor och visar empati för dem. Han visa empati.”

Nykterhet ger balans

I en värld där allt manar oss till överdrift, representerar den som praktiserar måttfullhet balans och lever i evangeliets stil som litenhet, diskretion, ödmjukhet, sa påven och presenterade den måttfulles egenskaper:

”Den måttfulle är känslig, kan gråta och skäms inte för det, men han tycker inte synd om sig själv. Efter fall reser han sig igen; efter en seger kan han återgå till sitt vanliga dolda liv. Han söker inte applåder och bekräftelser, men han vet att han behöver andra. Det är inte sant att måttfullhet gör dig grå och glädjelös. Den får dig verkligen att bättre njuta av livets goda.”

Låt oss be till Herren, avslutade påven Franciskus, att ge oss måttfullhetens gåva som är "mognad - känslomässig mognad, social mognad".

18 april 2024, 09:25