Påven Franciskus sände ett meddelande till Global Christian Forums 4:e världsmöte i Accra, Ghana, som lästes upp av sekreteraren för dikasteriet för främjandet av kristen enhet, monsignore Flavio Pace: "Detta möte präglas av en anda av synodalitet. Det utmanar världens uppfattning om kristendomen som en källa till konflikt och visar evangeliets helande kraft". Påven Franciskus sände ett meddelande till Global Christian Forums 4:e världsmöte i Accra, Ghana, som lästes upp av sekreteraren för dikasteriet för främjandet av kristen enhet, monsignore Flavio Pace: "Detta möte präglas av en anda av synodalitet. Det utmanar världens uppfattning om kristendomen som en källa till konflikt och visar evangeliets helande kraft". 

Påven: Kristna vittnar om enhet i en sårad värld

Påven Franciskus sände ett meddelande till Global Christian Forums 4:e världsmöte i Accra, Ghana, som lästes upp av sekreteraren för dikasteriet för främjandet av kristen enhet, monsignore Flavio Pace: "Detta möte präglas av en anda av synodalitet. Det utmanar världens uppfattning om kristendomen som en källa till konflikt och visar evangeliets helande kraft".

Salvatore Cernuzio – Vatikanstaten översättning och redigering Katarina Agorelius

I en värld som dagens, "sårad" av splittring och rivalitet, är kristna av alla traditioner kallade att vittna om Guds "enhet" och "kärlek" inte bara i det kyrkliga utan också i det "personliga" livet. Påven Franciskus vädjade till kristna runt om i världen med "olika historiska uttryck för den kristna tron", och bad dem att återuppliva "ömsesidig respekt" och "broderskap" som ett balsam på de sår som först och främst orsakats av krig.

Påven skickade ett meddelande till deltagarna i det 4:e världsmötet för Global Christian Forum, som hölls mellan den 16 och 19 april i Accra, Ghana. Vid mötet som bar temat "Låt världen veta" deltog katoliker, ortodoxa, protestanter, evangeliska, pingstvänner, oberoende kyrkor och ekumeniska organisationer för att fördjupa band och likheter, dela berättelser om tro, förstå hur man möter dagens utmaningar och utforska nya sätt att främja kristen enhet i en tid av betydande förändringar även för själva den globala kristenheten.

En vacker mosaik av kristendom

Det var alltså en brokig skara som samlades i i Ghana som, skriver påven, "återspeglar en vacker mosaik av samtida kristendom med dess rika mångfald, samtidigt som vi förblir grundade i vår gemensamma identitet som Jesu Kristi efterföljare". Och just för att vi är efterföljare är "enhet ett oumbärligt villkor för att anamma visionen om Guds rike", betonar han. Under sin 25-åriga historia har Global Christian Forum bidragit avsevärt till att främja denna enhet genom att skapa "ett utrymme där medlemmar, särskilt de från olika historiska uttryck för den kristna tron, växer i ömsesidig respekt och broderskap genom att möta varandra i Kristus".

“en vacker mosaik av samtida kristendom med dess rika mångfald, samtidigt som vi förblir grundade i vår gemensamma identitet som Jesu Kristi efterföljare”

Möta utmaningarna för den globala kristna gemenskapen

Påvens önskan är därför att mötet i Accra ska "leda till att er tro fördjupas att och en broderliga kärlek återuppväcks när ni ber tillsammans, berättar era personliga historier och möter de utmaningar som den globala kristna gemenskapen står inför".

Monsignore Flavio Paces hälsning

Meddelandet lästes upp av monsignore Flavio Pace, som i februari utsågs till sekreterare för dikasteriet för främjandet av kristen enhet och som den 4 maj ska vigas till biskop i domkyrkan i Milano. I sitt hälsningstal hälsade han till denna församling: "Tack för att ni har välkomnat mig som en broder och vän på vår gemensamma andliga resa. Jag ser de här dagarna som en del av min andliga reträtt som förberedelse för min biskopsvigning." 

Han sa att Global Christian Forum är ett "värdefullt ekumeniskt verktyg" och ett "övertygande vittnesbörd" om enhet bland kristna, även om det förklaras "på olika sätt". Forumet "ger uttryck för en känsla av vår gemensamma tillhörighet till Kristus som överskrider kulturella, rasmässiga eller kyrkliga skillnader", betonade han, och "skapar ett öppet utrymme där alla värderas och respekteras som medlemmar av samma Kristi kropp över konfessionella gränser. Att be tillsammans, utbyta erfarenheter av personlig och kyrklig tro och diskutera frågor av gemensamt intresse, "utmanar världens uppfattning om kristendomen som enbart en källa till splittring och konflikt och visar på evangeliets förvandlande kraft att hela och förnya".

Synodalitet och ekumenik

Monsignore Pace talade sedan om den synodala vägen som påven inledde 2021 och som involverar den hela den världsvida katolska kyrkan. I denna "aldrig tidigare skådade" process, förklarade han, "har dialogen mellan kristna från olika samfund som förenas av ett enda dop en viktig plats". Efter biskopssynodens 16:e ordinarie generalförsamlings session i oktober 2023 står det tydligt: "Det kan inte finnas någon synodalitet utan en ekumenisk dimension". Även då flera delegater från andra kyrkor och kyrkliga samfund deltog i diskussionerna. "Ett ännu större antal kommer att inbjudas till den avslutande sessionen i oktober i år", meddelade monsignore Pace och kallade den ekumeniska bönevakan "Together", som inledde synoden, som ett "tydligt och trovärdigt tecken på viljan att gå tillsammans i en anda av enhet i tron och utbyte av gåvor". Synodalitet och ekumenik är därför nära sammankopplade. Även mötet i Ghana, sa han avslutningsvis, är "besjälat av synodalitetens anda". "Genom att be och arbeta tillsammans kan vi samla våra resurser, förmågor och insikter": endast på detta sätt blir det möjligt att tillsammans "möta gemensamma utmaningar" och "främja evangeliet".

20 april 2024, 09:09