Ukrainas president Zelensky Ukrainas president Zelensky 

Telefonsamtal mellan påven och Zelenskyi: djup sorg över kriget i Ukraina

Den ukrainska presidenten tackade påven Franciskus för hans bön för fred och sa att folket i Ukraina känner hans "andliga stöd".

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Idag hade påven Franciskus ett telefonsamtal med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi. Detta bekräftas av Heliga Stolens presstalesman Matteo Bruni. Samtalet ägde rum medan dramatiska nyheter fortsatte att komma från krigsfronten och striderna på Kievs gator. Till påven – twittrar den ukrainska ambassaden vid Heliga stolen – uttryckte presidenten "sin djupaste sorg över de tragiska händelserna som äger rum i vårt land".

I en annan tweet säger president Zelenskyi själv: ”Jag tackade påven Franciskus för att han bad för freden i Ukraina och för en vapenvila. Det ukrainska folket känner Hans Helighets andliga stöd”.

Twitter på ryska och ukrainska

Idag, för andra dagen i rad, använde påven de ukrainska och ryska språken på Twitter-kontot @Pontifex för att säga nej till krig med kraft:

”Jesus lärde oss att våldets djävulska meningslöshet besvaras med Guds vapen, med bön och fasta. Må Fredens Drottning bevara världen från krigets galenskap.”

Orden åtföljs av bilden av Kristus på korset, och hashtagen #PrayTogether och #Ukraina som följer oss till dagen för fasta och bön för fred i Ukraina som påven Franciskus har uppmanat till den 2 mars, på askonsdagen.

Även igår publicerade påven en tweet på ukrainska och ryska på twitterkontot där han upprepar sina ord i encyklikan Fratelli tutti 261:

"Varje krig lämnar efter sig en sämre värld. Krig är ett politiskt och mänskligt misslyckande, en skamlig kapitulering och ett nederlag inför ondskans makt."

26 februari 2022, 22:43