Påvens böneintentioner för januari: ”Att religionsförföljelsen upphör”

I påvens böneintentioner för januari månad står förföljelse av religiösa minoriteter i fokus. ”Hur kan det komma sig att många religiösa minoriteter utsätts för diskriminering eller förföljelse?” frågar sig påven i början av videon som presenterar böneintentionerna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I videon som presenterar påven Franciskus böneintentioner för januari månad tar han upp ett religionsförföljesel som ett utbrett och oacceptabelt fenomen i världen. Påven ber de troende be tillsammans med honom för alla människor som utsätts för diskriminering och förföljelse för sin tros skull.

Påven säger:

”Hur kommer det sig att så många religiösa minoriteter utsätts för diskriminering eller förföljelse?”

Hur kan vi tillåta att människor i detta högciviliserade samhällen blir förföljda bara för att de offentligt bekänner sin tro? Det är inte bara oacceptabelt: det är omänskligt, det är galenskap.

Religionsfriheten är inte begränsad till friheten att tillbe, det vill säga till att man kan ha tillbedjan på en dag, föreskriven av ens egna heliga böcker, utan religionsfriheten leder oss att värdera den andre i dennes olikhet och att erkänna honom eller henne som en sann broder eller syster.

Som människor har vi så många saker gemensamt att vi kan leva tillsammans, välkomna olikheter med glädjen i att vara bröder och systrar.

Och en liten skillnad, eller en väsentlig skillnad som religion, skymmer inte den stora enheten av att vara bröder och systrar.

Vi väljer broderskapets väg. För antingen är vi bröder och systrar eller så förlorar vi alla.

Låt oss be för alla människor som utsätts för diskriminering och religionsförföljelse i de samhällen där de lever, att de ska finna det erkännande och den värdighet som kommer av att vara bröder och systrar.”

04 januari 2022, 16:24