Påven Franciskus sänder videobudskap till UNESCO:s 75-årsfirande och nedkallar Guds välsignelse över organisationen. Påven Franciskus sänder videobudskap till UNESCO:s 75-årsfirande och nedkallar Guds välsignelse över organisationen. 

UNESCO 75 år. Påven: En privilegierad samtalspartner

I ett videobudskap gratulerar påven UNESCO på dess 75-årsfirande och betonar organisationens och kyrkans gemensamma uppdrag för den mänskliga personens integrerade utveckling.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus sände fredagen den 12 november ett videobudskap till Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, i samband med organisationens 75-årsfirande.

“Grattis på födelsedagen UNESCO!”

Påven betonar att kyrkan har en privilegierad relation till UNESCO och fortsätter:

Kyrkan står i evangeliets tjänst och evangeliet är det mest humaniserande budskap som historien känner till. Ett budskap om liv, om frihet och hopp, som har inspirerat otaliga utbildningsinitiativ i alla tider och på varje plats och inspirerat till den mänskliga familjens vetenskapliga och kulturella utveckling.

Av denna anledning är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur en privilegierad samtalspartner till den Heliga stolen i det gemensamma uppdraget för folkens fred och solidaritet, för den mänskliga personens integrerade utveckling och för skyddet av kulturarvet.

Avslutningsvis gratulerar påven UNESCO och nedkallar Guds välsignelse över organisationen.

13 november 2021, 09:11