Påven Franciskus firar mässan den 4 november 2021 i Peterskyrkan för de många kardinaler och biskopar som har avlidit det senaste året Påven Franciskus firar mässan den 4 november 2021 i Peterskyrkan för de många kardinaler och biskopar som har avlidit det senaste året 

Mässa för de många avlidna kardinalerna och biskoparna. Påven: Den som står nära Gud i livets prövningar finner hopp

Vid mässan den 4 november för de 17 kardinaler och 191 ärkebiskopar och biskopar som har avlidit det senaste året, betonade påven Franciskus betydelsen av att kunna vänta på Herrens frälsning i stillhet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Torsdagen den 4 november firade påven Franciskus mässan i Peterkyrkan för de kardinaler och biskopar som har avlidit under det senaste året, varav flera i covid-19 - 17 kardinaler och 191 ärkebiskopar och biskopar.

Mässan 4 november för de kardinaler och biskopar som avlidit under året

Vänta i stillhet

Påven inledde sin predikan med att upprepa uppmaningen i första läsningen, «Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren» (Klag 3:26), och förklarade hur viktigt det är att lära sig konsten att vänta på Herren, som aldrig sviker sina löften - det är så man förbereder sig för livets största prövning, döden. Men först måste vi ta vårt kors och ”be Herren om nåden att kunna vänta där, precis där, på hans kommande frälsning”.

“när bitterheten når sin höjdpunkt blommar hoppet plötsligt ut igen”

Inför svårigheter och problem i livet är det dock svårt att behålla lugnet, erkänner påven men påminner om att Gud kommer oss nära då vi lider: ”när bitterheten når sin höjdpunkt blommar hoppet plötsligt ut igen”.

Inre rening

”Denna vändpunkt inträffar inte för att problemen har försvunnit”, förklarade påven, ”utan för att krisen har blivit ett mystiskt tillfälle för inre rening”. Gud följer med oss, särskilt i smärta och svårighet.

”Idag, inför mysteriet med återlösningen efter döden, ber vi om nåden att se motgångarna med andra ögon”, sa påven. Vi ber om styrkan att vara i motgångarna i stillhet. ”Att kunna vänta på Herrens frälsning i stillhet är en konst”.

«Kom, ni som har fått min faders välsignelse»

I denna anda ber vi för de kardinaler och biskopar som har lämnat oss under det gångna året, avslutade påven och förklarade att vissa av dem har dött i covid-19 under svåra förhållanden, som har förvärrat lidandet. ”Må dessa våra bröder nu njuta av glädjen i evangeliets uppmaning, som Herren riktar till sina trogna tjänare: «Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse» (Matt 25:34). 

04 november 2021, 11:59