Påven under den allmänna audiensen Påven under den allmänna audiensen  

Påvens audiens om att leva Kristi mysterier

Påven fortsatte under onsdagens allmänna audiens sin trosundervisning om apostel Paulus Galaterbrev.

Antalet deltagare vid den allmänna audiensen har ökat allt eftersom pilgrimerna har börjat återvända till Rom. Vid onsdagens allmänna audiens var Paulus VI:s audienshall nästan full.

Påven Franciskus fortsatte sin katekes om aposteln Paulus brev och talade denna onsdag vidare om Galaterbrevet. Påvens katekes sammanfattades följande:

Kära bröder och systrar: I vår katekes om Paulus brev till galaterna har vi sett att för aposteln är evangeliets hjärta förkunnelsen av mysteriet med Kristi kors och hur det uppenbarar Guds försonande kärlek. Genom sitt lidande, sin död och uppståndelse har Jesus gett oss frälsning och nytt liv genom den Helige Andes utgjutelse.

Paulus kan alltså säga till galaterna: "Det är inte längre jag som lever, utan Kristus som lever i mig". I vår bön och kontemplation av den korsfäste Herren, eller i vår tysta eukaristiska tillbedjan, får vi hjälp att uppskatta storheten i vår kallelse att ta del av mysteriet med Guds liv och kärlek.

Det kristna livet, levt i lydnad till den Helige Anden maningar, innebär vad som traditionellt kallas för den "andliga kampen". Vi kämpar för att övervinna det som Paulus kallar "köttets lidelser och begär", för att leva i enlighet med "Andens frukter", som är " kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.” (Gal 5:22).

I våra andliga liv och i vårt kommunitetsliv är vi kallade att odla dessa frukter som vittnesbörd om det nya livet och friheten som vi har fått i Kristus genom hans Helige Andes gåva.

27 oktober 2021, 15:45