Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påvens Angelus: Må den Helige Ande förnya dopets nåd i oss

När påven Franciskus på söndagen bad Angelus med de samlade pilgrimerna på Petersplatsen talade han till dem om lärjungarnas önskan att ”upphöja sig”, medan Jesus vill att vi ska ”nedsänka oss”. Påven uppmanade till att be den Helige Ande förnya dopets nåd i oss.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Med fokus på söndagens evangelieläsning som handlande om när lärjungarna Jakob och Johannes bad Herren att en dag få sitta bredvid honom härligheten, konstaterade påven Franciskus att Jesus svar erbjuder dem en grundläggande lära: den ”sanna äran” betyder inte att stå över andra, utan ”uppleva samma dop” som Jesus snart skulle ta emot i Jerusalem. Dopet betyder "nedsänkning", och med sitt lidande "nedsänkte sig Jesus i döden och offrade sitt liv för att rädda oss". Därför är hans härlighet, Guds härlighet, "tjänande kärlek, och inte makt som försöker dominera".

Upphöjas

Påve Franciskus påpekade att två typer av tankar väcks här. Lärjungarna önskar ”upphöja sig”, medan Jesus vill att vi ska ”nedsänka oss”. Det första verbet återspeglar en frestande världslig mentalitet, noterade han, där vi vill upphöjas för att ha och uppleva allt, ge näring till ambitioner, klättra på framgångens steg. Denna strävan efter prestige, noterade han, kan bli till ett andligt problem som gömmer sig bakom goda avsikter där det i slutändan handlar om oss själva och vår egen bekräftelse.

Påven sa att därför måste vi alltid urskilja vårt hjärtas verkliga avsikter och fråga oss om våra underliggande motiv till vad vi än gör: strävar vi efter att tjäna andra eller söker vi egentligen efter bekräftelse, beröm och komplimanger? Påven sa att Jesus kallar oss till att resa oss och tjäna andra, inte resa oss för att vara förmer än andra, för att dominera, utan att tjänande "böja oss över andras liv".

Nedsänkas

Det andra verbet, fortsatte påven, är "att bli nedsänkt". Här uppmanar Jesus oss att ”fördjupa vår medkänsla” mot alla vi möter, precis som han gjorde. När vi ser på den korsfäste Herren, "nedsänkt till djupet av vår sårade historia" ser vi Guds sätt att verka, sa han och noterade att Jesus kom bland oss ​​och sänkte sig ner för att tvätta våra fötter. Påven underströk att ”Gud är kärlek och kärleken är ödmjuk, den upphöjer sig inte”, precis som regnet som faller ner från himlen och väcker liv.

Förnyad dopnåd

Avslutningsvis frågade sig påven hur vi kan gå från att "upphöja oss" till att ”nedsänka oss" - från en inställning av "prestige" till inställningen att "tjäna". Även om vår hängivenhet är viktig, måste vi dra nytta av dopets styrka, sa han, av den "nedsänkning i Jesus" som vi redan har fått ta emot.

Påven betonade att denna nåd hjälper oss att följa honom istället för våra egna intressen. Den hjälper oss att tjäna andra. Han uppmanade oss alla att ”be den Helige Anden att förnya dopets nåd i oss, nedsänkningen i Jesus, i hans sätt att vara, i att tjäna”.

Och må vi följa Jungfru Marias ödmjuka och kärleksfulla exempel. Hon kan hjälpa oss att ”vara helt nedsänkta” när vi tjänar Herren och varandra.

18 oktober 2021, 11:46