Påven möter en delegation från Campus Bio Medico Påven möter en delegation från Campus Bio Medico 

Påven: Patientens värdighet kommer före sjukdom och vinst

Påven Franciskus tog emot en delegation från Campus Bio-Medico Sjukhusuniversitet i Rom under en privat audiens och berömde deras arbete och kristna inställning till vården.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus uppmanade på måndagen katolska vårdgivare att vara utåtriktade och med handling vittna om att det inte finns några liv som är ovärdiga och därför kan slängas bort - liv får inte falla offer för vinstkraven.

”Varje vårdinrättning, särskilt de med kristen värdegrund, bör vara en plats där vården av personen utövas, om vilka man kan sägas: 'Här ser du inte bara läkare och patienter, utan människor som välkomnar och hjälper varandra: här kan du uppleva terapin av mänsklig värdighet.” Han sa det till en en delegation från Campus Bio-Medico Sjukhusuniversitet i Rom som hade kommit till Vatikanen för en privat audiens med påven.

Den katolska institutionen grundades 1993 och inspirerades av den salige Alvaro del Portillo, en spansk prelat i Opus Dei. Påven noterade att den salige del Portillo hade uppmuntrat dem att sätta patienten före sjukdomen, vilket, enligt honom, är viktigt i alla områden inom medicin och är grundläggande för en heltäckande och mänsklig behandling.

Vetenskap och forskning

Påven Franciskus betonade också vikten av vetenskap och forskning inom medicin och sa att "vård utan vetenskap är fåfäng, precis som vetenskap utan vård är steril".

Vetenskap och forskning tillsammans, sa han, gör medicinen till en konst som involverar huvud och hjärta, som kombinerar kunskap och medkänsla, professionalism och medlidande, kompetens och empati.

Han tackade delegationen för Campus Bio-Medico University Hospital för att man gynnar mänsklighet i utvecklingen av forskning, och  beklagade frestelsen att dra in på de sjukas och äldres behov inom vården - behov som ständigt uppstår med nya sjukdomar och olägenheter.

Påven berömde Campus Bio Medico för att ha hjälpt dem som inte har ekonomiska medel att klara av universitetskostnaderna. Han nämnde också dess insatser som Covid -centret, akutmottagningen och Hospicet.

Nätverk

Påven Franciskus betonade att alla dessa ansträngningar måste göras tillsammans och sa att pandemin har betonat vikten av att ansluta sig, samarbeta och ta itu med vanliga problem tillsammans. Katolsk sjukvård behöver särskilda nätverk. "Välgörenhet kräver en gåva: kunskap måste delas, kompetens måste delas, vetenskap måste delas", sa han.

Hantera orsakernas rötter

Att endast erbjuda vetenskap och dess produkter, varnade påven, kan leda till att man plåstrar om och stoppar, men inte botar det onda på djupet. Detta är till exempel sant med vacciner, sa han och tillade att det är brådskande att hjälpa länder som har färre tillgång, men det måste göras med framsynta planer och bör inte motiveras endast av rika nationers brådska att vara säkrare. "Åtgärder måste distribueras med värdighet, inte som ynkliga utdelningar."

Påven Franciskus avslutade sitt tal med att uppmuntra Campus Bio-Medico Sjukhusuniversitet att fortsätta på denna väg och vara öppen för den Helige Andes inspirationer och överraskningar i bemötandet av situationer som kräver närhet och medlidande.

19 oktober 2021, 13:17