Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påvens Angelus: Inkarnationen uppmanar oss att se Jesus i andra

I sin Angelus på söndagen reflekterade påven Franciskus över ”skandalen” i Guds sons inkarnation och uppmanade kristna att närma sig Jesus i Eukaristin.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påve Franciskus utgick i sin Angelus på söndagen från dagens evangelium (Joh 6,60-69), där Jesu lärjungar reagerar på Jesus ord efter att brödmiraklet.

Det Jesus hade sagt till sina lärjungar var att bara de som ”äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck.” (Joh 6, 54-55)

Bröd från himlen

Påven talade till pilgrimer som hade samlats på Petersplatsen för Angelus-bönen vid tolvslaget och noterade att Jesus uppmanade sina lärjungar att tolka brödmiraklets tecken och att tro på honom.

Jesus, sa påven, ”är det sanna brödet som kommer ner från himmelen, Livets Bröd; och han uppenbarade att brödet han kommer att ge, är hans kropp och blod.”

Påven Franciskus betonade att många av Jesu lärjungar vägrade tro på så hårda ord, och slutade följa honom och återvände till sina tidigare liv.

Jesus vände sig till de tolv och frågade om även de ville lämna honom men Petrus svarade att Jesus ensam har ”det eviga livets ord”.

Inkarnationens skandal

Påven betonade vidare reaktionen hos dem som lämnade Jesus och vägrade tro. ”Jesu ord ledde till en stor skandal”, sa han. ”Inkarnationen av Guds Son har genom historien varit ett hinder för tron ​​på Jesus i många människors hjärtan.”

Jesus, sa påven, ”bekräftar att frälsningens sanna bröd, som ger evigt liv, är hans kött. Mer än att följa lagar eller uppfylla religiösa föreskrifter, är det nödvändigt att leva ett verkligt och konkret förhållande till med Gud för att vara i gemenskap med honom.”

Detta bekräftar att man inte bara kan följa Gud i drömmar eller storslagna illusioner, utan bara genom ett levande förhållande till honom i Jesus Kristus.

Eukaristiskt tecken

Påven Franciskus sa vidare att: att följa Jesus innebär att erkänna hans mänsklighet och hans bröder och systrar som vi möter längs livets gator.

Även i dag kan kristna skandaliseras av Guds uppenbarelse i Jesu mänsklighet.

Påven sa att Paulus kallade detta evangeliets ”dårskap” för dem som söker mirakel eller världslig visdom.

”Och detta ”skandalösa” representeras väl av Eukaristins sakrament: Vad är mening i världens ögon att knäböja inför ett bröd? Varför i hela friden ska någon få kontinuerlig näring av detta bröd? ” frågade påven.

Troskris

Påven upprepade att Jesu brödmirakel väckte stor beundran bland hans samtidiga, men att hans tolkning av det som ett tecken på hans offer var oacceptabel för många av dem.

”Jesus Kristus kastar oss i kris”, sa han. "Vi bör vara oroliga om han inte gör det kris, för det kan innebära att vi har urvattnat hans budskap!"

Och påven avslutade sin katekes med uppmaningen till kristna att be om nåden att omvändas till Jesu ”ord om evigt liv”.

”Må den allra heligaste Maria, som bar sin son Jesus i köttet och förenade sig med hans offer, hjälpa oss att alltid vittna om vår tro i våra verkliga liv.”

23 augusti 2021, 15:31