Påven uppmanar till bön och fasta för Afghanistan "Jag menar allvar"

Vid Angelusbönen uppmanade påven Franciskus kristna att visa sin solidaritet till det Afghanistans folket - särskilt kvinnor och barn - offer för de våldsamma attackerna de senaste dagarna. "Låt oss fortsätta att hjälpa dem i nöd", sa han, "och be för att dialog och solidaritet ska kunna leda fram till en fredlig och broderlig samexistens."

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

”Jag följer situationen i Afghanistan med stor oro”, sa påven Franciskus på söndagen och tillade: ”Jag lider med dem som sörjer de avlidna i självmordsattackerna förra torsdagen, och de som söker hjälp och skydd.”

Nästan tvåhundra människor dödades i självmordsbombningen på Kabuls flygplats förra veckan, och tusentals människor väntar fortfarande desperat på att fly landet allt eftersom att talibanerna tar kontrollen över den krigshärjade nationen.

Påven Franciskus anförtrodde de avlidnas själar ”till den allsmäktige Guds barmhärtighet”. Samtidigt tackade han dem som arbetar för att hjälpa den ”hårt prövade befolkningen” i Afghanistan, särskilt kvinnor och barn. "Jag ber alla att fortsätta att hjälpa dem som är i behov", sa påven, "och att be för att dialog och solidaritet ska kunna leda till upprättandet av en fredlig och broderlig samexistens och ge hopp om landets framtid."

Bön, fasta och bot

Påve Franciskus insisterade på att "i historiska ögonblick som detta kan vi inte förbli likgiltiga", och för kristna är det en plikt att svara. Av denna anledning sa han: ”Jag vädjar till alla att intensifiera sina böner och fasta: bön och fasta, bön och bot. Nu är det dags att göra det.”

För att betona sin uppmaning sa han: "Jag menar allvar: intensifiera era böner och fasta, be Herren om barmhärtighet och förlåtelse."

30 augusti 2021, 14:33