Påven Franciskus sänder videobudskap till Caritas Argentina och uppmuntrar synodal vandring för urskiljning av kyrkans välgörenhet Påven Franciskus sänder videobudskap till Caritas Argentina och uppmuntrar synodal vandring för urskiljning av kyrkans välgörenhet 

Påven till Caritas Argentina: Tjäna enligt tidens tecken

Genom ett videobudskap enar sig påven Franciskus andligen med ”La Caminata 2021” - ett initiativ som Caritas Argentina organiserar vart tredje år - och ber deltagarna att tjäna enligt tidens och platsernas tecken.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

"La Caminata" kallas ett initiativ som Caritas Argentina organiserar vart tredje år som på svenska betyder vandringen och som engagerar pastorala arbetare på alla nivåer inom organisationen för reflektion och ömsesidigt lyssnande i ljuset av helig Ande för att utvärdera dagens och morgondagens utmaningar.

Påvens budskap till "La Caminata 2021"

Påven Franciskus enar sig med denna gemensamma och synodala vandring genom ett uppmuntrande videobudskap.

“La caminata 2021” är en synodal process som vi går igenom vart tredje år - en upplevelse av att 'gå ut', lyssna på varandra och urskilja hur man mer konkret älskar och tjänar utifrån tiden och omständigheterna och framför allt genom att se tidens och platsernas tecken".

“en upplevelse av att 'gå ut', lyssna på varandra och urskilja hur man mer konkret älskar och tjänar ... genom att se tidens och platsernas tecken”

Inre resa genom bön och tacksägelse

Organisatörerna skriver att detta projekt i pandemitider ger en möjligheten att dela med sig av lärdomar, uppmuntra varandra och återuppliva tjänstens andlighet och hitta djupgående och adekvata svar på mänsklighetens behov idag. Man vill “drömma tillsammans, övervinna motgångar och urskilja nya vägar”, förklarar de och inbjuder till en inre resa genom bön och tacksägelse för att finna frid och tillflykt i Honom som göra allting nytt och säger: “Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig".

Fördjupa riktlinjer för kyrkans välgörenhet

Caritas Argentina förklarar att “La caminata 2021” å ena sidan är en pilgrimsfärd i Jungfru Maris, Josefs och Jesusbarnets fotspår genom varje region och stift, stad och församling för att “återuppväcka glädjen och hoppet som föds i folkens tro”. Å andra sidan är det en pastoral urskiljning i varje församling som leder till förslag och instanser “som hjälper oss att identifiera de tecken som Gud väcker på varje plats och att fortsätta att än mer fördjupa de pastorala riktlinjerna för kyrkans välgörenhet”.
 

26 augusti 2021, 08:53