I ett videobudskap till det internationella mötet "Vetenskap för fred" i Teramo universitet 2-3 juli 2021 ber påven forskare att lära de unga att vara fredsbyggare I ett videobudskap till det internationella mötet "Vetenskap för fred" i Teramo universitet 2-3 juli 2021 ber påven forskare att lära de unga att vara fredsbyggare

Påven i videobudskap till forskare: Var fredsbyggare

Vetenskapen är en stor tillgång för att bygga fred! – det säger påven Franciskus i ett videobudskap till vetenskapsforskare som möts i Italien och online för att tala om ”Vetenskap för fred” 2-3 juli 2021.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus har sänt ett videobudskap till det internationella mötet på temat ”Vetenskap för fred” som hålls 2-3 juli i Teramo universitet. Det har organiserats av Teramo-Alatri stift, Italien, i samband med 100-årsfirandet av helgedomen tillägnad helige Gabriel av den smärtfyllda Modern, som ligger vid berget Gran Sasso, där även sätet för det nationella laboratoriet för kärnfysik ligger.

Större behov än någonsin

Ert möte är en hoppets gåva för mänskligheten, säger påven inledningsvis och förklarar att det ”aldrig tidigare har funnits ett så stort behov som nu av en omstart av vetenskaplig forskning för att möta utmaningarna i det samtida samhället”.

“låta en ny kultur växa fram, som kan bygga samhället genom att främja varje mans och kvinnas värdighet och utveckling”

Han hänvisar till sin encyklika Fratelli tutti (204) där han skriver att det är angeläget att känna till verkligheten för att tillsammans kunna bygga framtiden. ”För att låta önskan om kunskap - som gömmer sig i varje mans och kvinnas hjärta - växa och utvecklas, är det nödvändigt att vetenskapsforskningen låter sina indikationer stå till allas tjänst för alla och alltid söker nya former av samarbete, delar sina resultat och bygger nätverk”.

Tänka om perspektiven

Påven påminner även om att inte blunda för risken att vetenskaplig utveckling ses som den enda vägen för att förstå en aspekt av livet, samhället och världen (jfr FT 204).

Hälsokrisen har gjort det ännu mer brådskande för forskningen att tänka om perspektiven och antropologiska konsekvenser kopplade till det sociala livet och kvaliteten på relationerna mellan familjemedlemmar och framför allt mellan generationerna, säger påven.

Ingen vetenskap kan se sig som oberoende och vandra ensam – understryker påven – utan den historiska verkligheten blir alltmer en enda (jfr FT 204) och behöver tjänas i en pluralitet av kunskap som bidrar till att låta en ny kultur växa fram, som kan bygga samhället genom att främja varje mans och kvinnas värdighet och utveckling.

Bygga fred

Han ber mötesdeltagarna att vittna om att det är möjligt att bygga nya sociala band och engagera sig i att sätta vetenskapsforskningen nära hela samhället – från den lokala till den internationella – och att det är möjligt att tillsammans övervinna alla konflikter.

Påven avslutar med att understryka: “Vetenskapen är en stor tillgång för att bygga fred!”. Han ber sina lyssnare att lära de nya generationerna att vara fredsbyggare. och försäkrar dem alla om att hela kyrkan står dem nära i bön och uppmuntran.

 

02 juli 2021, 10:30