Kardinal Reinhard Marx tar på sig ansvaret för skandaler inom katolska kyrkan i Tyskland och ber påven om att få avgå från sitt ämbete som ärkebiskop av München och Friesing. Kardinal Reinhard Marx tar på sig ansvaret för skandaler inom katolska kyrkan i Tyskland och ber påven om att få avgå från sitt ämbete som ärkebiskop av München och Friesing. 

Kardinal Marx ber påven om att få avgå

I ett brev till påven ber kardinal Marx om att avgå från sitt ämbete som ärkebiskop av München och Freising i Tyskland. Han tar på sig ansvaret för en misslyckad hantering av övergreppsskandaler.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

I ett brev till påven Franciskus ber kardinal Reinhard Marx om att få avgå från ämbetet som ärkebiskop av München och Friesing. Han skriver om “misslyckande på personligt plan” och “administrativa fel”, men även “ett institutionellt och systemiskt misslyckande” vad gäller krisen i katolska kyrkan i Tyskland med anledning av övergrepp som kyrkans ämbetsbärare har begått.

Kardinal Marx har publicerat brevet på stiftets hemsida efter påvens godkännande.

Vägs ände

Kardinalen, som fram till 2020 var ordförande för Tysklands biskopskonferens, skriver att även kyrkan i Tyskland är skyldig till krisen. Han anser att de har nått vägs ände, men tror att detta kan bli en vändpunkt. Påsken gäller även biskopars pastorala vård förklarar han: ”Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det!” Han ber påven om att få avgå från sitt ämbete som ärkebiskop av München och Friesing.

Marx skriver att han anser sig vara medansvarig för katastrofen med sexuella övergrepp som kyrkans ämbetsbärare har begått under de senaste tiotals åren. Undersökningar och rapporter avslöjar genomgående att det handlar om personliga och administrativa misslyckanden samt institutionellt eller "systemiskt" misslyckande, skriver han.

“en ”synodal väg” ut ur krisen och en väg av andlig urskiljning”

Kardinal Marx förklarar att de senaste debatterna visar att några av kyrkans medlemmar vägrar att acceptera medansvar för skandalerna eller institutionella fel och att de därför inte vill diskutera reformer och förnyelser. Han ser det hela på ett helt annat sätt. Enligt honom behöver man ta en ”synodal väg” ut ur krisen och en väg av andlig urskiljning, men hänvisning till påvens ord till kyrkan i Tyskland.

Sammanfattningsvis tar kardinal Marx ansvaret för skandalerna och ber därför om att få avgå från sitt ämbete som ärkebiskop. Han önskar att hänge sig åt pastoral vård och förnyelse av kyrkan, enligt påvens uppmaningar.

05 juni 2021, 10:42