Påven till Myanmar: Håll bönen levande

Vid mässan personer från Myanmar bosatta i Rom, påminde påven Franciskus oss om att inte får ge efter för hat och splittring, utan att välja samexistens och återuppbyggnad, och han uppmanade till att vara trogna sanningen som är Jesus "i smärtans mörka natt".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven Franciskus lade det älskade burmesiska folkets lidande på altaret på söndagen, då han firade Kristi Himmelsfärdsmässan vid Katederaltaret i Peterskyrkan. Påven bad för Myanmar som är märkt av förtryck och demonstrationer sedan militärkuppen den 1 februari, vilken ledde militärjuntan till makten.

I mässan bad man Gud för hjärtats omvändelse till fred och påven påminde om att "Herren alltid lyssnar på sitt folks rop". Mässans första och andra läsningar förkunnas på burmesiska, liksom några av  sångerna under mässan, vilket gjorde landet extra nära.

Be för att inte bli bitter

Påven talade om att skydda tron ​​mot att låta sig förintas inför ondskan, och dra sig tillbaka i den bitterhet som de som besegras upplever. Jesus lyfte ögonen mot himlen när han bad, sa påven:

"Att skydda tron ​​är att hålla blicken fäst på himlen medan man på jorden kämpar och oskyldigt blod utgjuts. Det är inte att ge efter för hatets och hämndens logik, utan att stanna kvar med vår blick vänd till Kärlekens Gud som kallar oss att vara bröder och systrar med varandra.”

17 maj 2021, 16:45