Påven: sorgligt att se gudsvigda falla in i ideologier

Påven Franciskus har skickat ett videomeddelande i samband med den nationella veckan för gudsvigt liv mellan den 18-22 maj. Gå inte vilse genom att följa trender eller rädslor. Bevara grundarens karisma "på vandringen och i mognaden", säger påven till de klosterordnarna och instituten.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Gå inte vilse i "formaliteter", i "rädslor" och framför allt inte i "ideologier" eftersom "det är sorgligt att se hur vissa institut, i jakten på säkerhet och kontroll, faller in i ideologier och tendenser, till vänster, till höger, eller mitten". Påven Franciskus öppnar den 50:e Nationella veckan för Gudsvigda Institut.

Dialog med verkligheten för att inte bli steril

I videon riktar sig påven Franciskus till gudsvigda och påminner dem om vikten av att föra en "dialog med verkligheten" och "reflektera över vad som händer". Detta är viktigt för om den här dimensionen går förlorad blir det gudsvigda livet sterilt.

"Jag frågar mig om steriliteten i vissa gudsvigda institut, och ser att orsaken ofta ligger i bristen att kunna förhålla sig till verkligheten. Försumma inte detta, det gudsvigda livet är alltid en dialog med verkligheten. Någon kommer att säga: "Jaha, denna moderna form" ... Nej!"

Låt oss tänka på den heliga Teresa av Avila som "såg verkligheten och valde att göra reformer och fortsätta framåt", säger påven. ”Under resans gång försökte man förvandla reformen till isolering, det försöker man alltid. Men reform är alltid en resa, en resa i kontakt med verkligheten och med blicken på ljuset av grundarens karisma i horisonten”.

När karisman blir ideologier

Påven säger också att han är "ledsen" att se hur vissa institut, i jakten på säkerhet och kontroll, faller in i ideologier och tendenser, till vänster, till höger, i mitten”:

"När ett institut omformulerar sin karisma till ideologi förlorar det sin identitet, och på så vis sin fruktbarhet."

Håll karisman vid liv

Därav påvens inbjudan att "hålla den grundläggande karisman vid liv genom att hålla den i rörelse och låta den växa, i dialog med det som den Helige Anden förmedlar genom tiden, på platserna, i de olika epokerna och situationerna". Detta förutsätter "urskiljning" och "bön", för "man kan inte upprätthålla en grundläggande karisma utan apostoliskt mod, det vill säga utan att fortsätta framåt, med urskiljning och bön".

Det är ingen fråga om "att träffas för att spela gitarr och säga ”så vackert det gudsvigda livet är”. Visst kan man ”spela gitarr då och då för att det är bra att sjunga, det är bra, som sankt Augustinus säger, "sjung och vandra", det är bra", men vi måste vara försiktiga med att inte "gå vilse i formalismer, ideologier, rädslor, i en självupptagen dialog utan den Helige Ande”, betonar påven.

Var inte rädd för gränser

"Var inte rädda för gränserna!", är påvens sista uppmuntran. "Var inte rädd för skiljelinjer! Var inte rädd för periferier!” Just där "kommer den Helige Anden att tala till er". Därför är det bra att varje gudsvigd person befinner sig nära den Helige Ande".

18 maj 2021, 15:20